Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gramsängs udde

Gramsängs udde, är en del av Svärdsjöåsen, vilken i sin tur är en biås till Badelundaåsen, en av landets längsta och mest kända rullstensåsar. Området är skyddat för sina geologiska värden, men det är också uppskattat som besöksmål för boende i Vika och andra. Härifrån har man fin utsikt över fågelsjön Kyrkbytjärn.

Välbevarad del av Badelundaåsen

Gramsängs udde är den östligaste av två grenar av Svärdsjöåsen. På den andra grenen ligger Vika kyrka. Åsen börjar egentligen ute i Vikasjön, med en rad långsträckta ås-öar och slutar med det långa näset, Gramsängs udde, i fågelsjön Kyrkbytjärn.

Åsen är knappt två hektar stor, 350 meter lång, 50 meter bred och har en högsta höjd av 10 meter. Förutom några mindre, äldre sandtag har ingen skada gjorts på åspartiet - vilket är ovanligt. Materialet i sådana här åsar är värdefullt byggmaterial vid väg- och husbyggnationer och har oftast utnyttjats så att åsen helt eller delvis har förstörts. Materialet i denna ås består av grovt delvis stenigt grus. Vid de gamla täkterna på sidorna finns även inslag av sand. Tallskogen har uppkommit sedan betningen av udden upphörde.

Kyrkbytjärn är en fin fågelsjö

Gramsängsudde löper ut i Kyrkbytjärn. Kyrbytjärn är inte skyddat som naturreservat, men är utpekat Natura2000-område, det vill säga en del av det europeiska nätverket av värdefull natur. Under våren och sommaren är det ett intensivt fågelliv i sjön.

Näringsrik slättsjö

Sjön är en näringsrik slättsjö, vilket gör att den långsamt växer igen. Under den senaste tiden har nästan hela ytan täckts av näckrosor, vilket gör att solens strålar inte kommer ner i vattnet. Då blir det mindre vattenväxter och insekter för fåglarna att äta.

Restaurering för fågellivet

Under 2021 gjordes restaurering för att förbättra miljön för fågellivet. Näckrosrötter frästes bort från sjöns botten, strandbetenas tuvor frästes bort för att få fina marker för vadarfåglar och det grävdes kanaler bland kaveldunsöarna för att få bra ställen för fåglarna att häcka på.

Besöksinformation

För att besöka reservatet följer du vägen från Vika österut mot stranden några hundra meter, då ligger reservatet på norra sidan vägen. Parkering med plats för tre bilar finns på södra sidan vägen.

Längs vägen finns en informationsskylt om Kyrkbytjärn och i närheten av den hittar du en reservatsskylt.

Vandringsleder

En vandringsled går ut på udden, ena vägen kan du gå längs östra strandkanten och på vägen tillbaka kan du gå uppe på åsens krön. Längst ut på udden finns ett rastbord, dit är det cirka 300 meters vandring.

Dessutom går det en vandringsled runt hela Kyrkbytjärn, en vandring på cirka 3 km. Falu kommun förvaltar vandringsleden. Vid östra stranden finns ett fågeltorn och på västra stranden har Vika scoutkår ett vindskydd med eldstad. Ofta finns det ved här, men vill du vara säker på att kunna elda, ta med egen ved.

En välvd ås med stora tallar. Foto.

Det är lättvandrat längs med Gramsängs udde, på den väl upptrampade stigen mitt på åsen. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada fasta naturföremål eller ytbildningar,
  • skada vegetationen,
  • färdas annat än till fots eller på skidor,
  • tälta,
  • göra upp eld utom på anvisade platser.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1959
Storlek: 2 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss