Nyheter och press

Vi på Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgare och medier.

Via våra nyheter får du möjlighet till insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Nyheter

Vi publicerar våra nyheter i vårt nyhetsflöde.

Aktuella nyheter

Pressmeddelanden

Vi använder Mynewsdesk för pressmeddelanden.

Länsstyrelsens pressrum på Mynewsdesk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kalender

I kalendern visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar eller är medarrangör till.

Länsstyrelsens kalender

Diarium

I vårt diarium registreras dagligen nya ärenden och handlingar i pågående ärenden liksom beslut.

Diarium och allmänna handlingar

Kungörelser

Aktuella kungörelser

Författningar

Länets författningar

Sociala medier

Vi finns i följande sociala medier:

Facebook Länk till annan webbplats.
LinkedIn Länk till annan webbplats.
Instagram Länk till annan webbplats.

Syftet med våra sociala kanaler är att informera och föra dialog om Länsstyrelsens breda verksamhet.

Vi hanterar inte enskilda ärenden på våra sociala kanaler, varken i inlägg på sidan eller via direktmeddelanden. Kommentarer och inlägg som publiceras på sidan blir allmänna handlingar. Om du har frågor om specifika ärenden, kan du kontakta våra handläggare via telefon 010-225 00 00 eller e-post dalarna@lansstyrelsen.se.

Kontakta oss

Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Tänk på att hålla en god ton och ta ansvar för att dialogen inte övergår i kränkningar eller påhopp.

Inlägg som innehåller kränkande uppgifter eller sekretessbelagd information tillåts inte på vår Facebooksida. Om denna typ av inlägg eller kommentarer publiceras tas dessa bort. Detta gäller också förtal, personliga angrepp och förolämpningar. Vi tar konsekvent bort kommentarer och innehåll som strider mot svensk lag, till exempel:

  • Hets mot folkgrupp
  • Olovliga våldsskildringar
  • Barnpornografi
  • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material

Vi tar även bort:

  • Kommentarer som vi anser vara spam (när samma inlägg återkommer ofta från samma användare)
  • Kommentarer med länkar där vi inte kan garantera trovärdigheten eller korrektheten i innehållet
  • Kommersiella meddelanden
  • Kommentarer som inte är relevanta i förhållande till det ämne som tas upp.

Det är Länsstyrelsen som bedömer vilka inlägg som ska tas bort. Den användare som vid upprepade tillfällen bryter mot riktlinjerna kan blockeras från kanalen. I samband med att vi tar bort kommentaren, får du ett meddelande där vi uppmanar dig att sluta bryta mot våra riktlinjer. Om du inte följer uppmaningen kommer vi blockera dig i tre månader. Därefter kommer vi plocka bort blockeringen, men bryter du åter mot riktlinjerna blir du blockerad i ytterligare tre månader utan föregående varning.

Vi uppmanar alla användare att anmäla kommentarer som kan vara kränkande eller olagliga.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns officiella sociala kanaler administreras av vår kommunikationsfunktion som du når via komm.dalarna@lansstyrelsen.se.

Söker du pressbilder eller vår logotyp?

För användning av våra bilder eller logotyp, skicka en förfrågan till oss på Länsstyrelsens kommunikationsfunktion.

Kontakta oss via: komm.dalarna@lansstyrelsen.se

Användning av vårt material

Länsstyrelsernas webbplatser innehåller logotyper, texter, kartor, bilder och illustrationer som är upphovsrättsskyddade och som inte får användas utan vårt tillstånd.

Användning av länsvapnet

Vapenskölden i kombination med kronan får inte användas av någon annan än Länsstyrelsen i Dalarnas län. Länsvapnet (vapenskölden exklusive kronan) däremot kan få användas av utomstående, om vi lämnar ett tillstånd för det.

Ansökan om tillstånd måste du göra i varje enskilt fall som du vill använda länsvapnet.

Kontakta dalarna@lansstyrelsen.se för att ansöka om att använda länsvapnet.      

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss