Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långsjöblik

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Reservatet är starkt påverkad av skogsbränder. I gamla stubbar kan man hitta spår av upp till sex bränder. Här finns mest barrskog och toppen av berget har en fjällhedsliknande vegetation, men skogen håller på att ta över.

Vegetationen i området består av omväxlande tall och granskog med inslag av björk. Bergets topp är en fjäll-liknande hed och berggrunden består av bredvallsporfyr och syenit.

Förekomsten av ripbär, en fjällhedsväxt, talar för att bergets hjässa en gång har varit fritt från skog. När området bildades 1952 klassades 50 hektar på toppen som fjällmark.

Ordet blikk eller bleck betyder just skoglöst berg. Hela området är starkt brandpåverkat. Som mest har spår av sex bränder kunnat urskiljas.

En del av området är, liksom bergets hjässa, helt opåverkat av skogsbruk. Det är en 10-20 ha stor tallskog med 300-400 årig tall och stora mängder död ved i form av torrakor och lågor. Skogen är i övrigt måttligt påverkad av dimensionsavverkningar fram till 1920. Därefter har inget uttag gjorts.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 201 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss