Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kurbergsmyrarna

Källkupolkärr, grönskande björnmossa på toppen av källmynningen. Foto.

Mitt i reservatet Kurbergsmyrarna finns ett litet källartat myrparti som bildat en källkupol. Vid en källkupol hittar du ofta andra arter än de på myren alldeles intill.

Skyddas för djuren och växternas skull

Det här naturreservatet, långt från de stora vägarna, kommer kanske inte att locka så många besökare. Syftet är också i första hand att skydda naturskogen och behålla de fina miljöerna för växter och djur.

En varierande plats med skogar, myrar och bäckar

Reservatet består av en blandning av myrar och mer opåverkade skogar. Den södra delen i Svärdsjö socken, domineras av gammal naturskog i flack terräng, där det också ingår ett par små tjärnar, Vitstensflyna. Väl inne i Envikens socken sluttar terrängen mot norr och ett landskap med öppna myrar och skogsholmar tar vid. Längre ner sluter sig skogen igen för att längst ner i dalsänkan åter övergå i myrar och fina sumpskogar längs Örabäcken.

Källkupol och en fin sumpskog

Mitt i reservatet finns ute på myrarna ett litet källartat myrparti, som bildat en så kallad källkupol. Källkupolen är en liten, upphöjd form, som bildas runt eller i anslutning till en källa, på myren eller i dess närhet. Kupolen skapas genom att mineralämnen i vattnet fälls ut och blir kvar när utfällningen kommer i kontakt med syre vid källans mynning. Utfällningarna, som kan vara järnockra, bildar lager tillsammans med torv och alltsammans växer på höjden. Det gör att källans utflöde flyttas uppåt. Källmynningen finns därför ofta överst på en källkupol. Där finner du ofta andra arter än de på myren alldeles intill.

I nedre delen av myrarna förekommer järnockra på flera ställen. Just på sockengränsen ligger en liten fin sumpskog med genomsilande vatten och förekomst av klibbal. Här finns till och med en klibbal som verkar ha brandljud på stammen. Det måste alltså ha brunnit här någon gång. Andra intressanta arter i området är den grågröna lunglaven och den gråbruna ulltickan.

Besöksinformation

För att besöka reservatet kör du från Övertänger och mot Alderbacka fäbodar. Där vägen gör en 90 graders sväng går en avtagsväg in åt höger och där vägen tar slut finns en vändplan du kan parkera i kanten av. Här hittar du också reservatsskylten.

Det finns inga anordningar för besökare i reservatet mer än att Sommarleden, en gammal fäbodled passerar genom reservatet. Sommarleden går cirka 50 meter öster om parkeringen och följer du leden söderut en bit, sneddar den in genom reservatet. Följer man leden norrut kommer man till Spjärshälla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
  • köra motordrivet fordon, gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att framföra skoter på markerade skoterleder då marken är snötäckt.

I de fullständiga föreskrifterna kan man bland annat läsa följande:

Det är tillåtet att tälta i reservatet och att elda under förutsättning att man inte stör häcknings- och spelplatser. Man får inte skada växande eller döda träd. Vill man inte ta med sig egen ved går det bra att plocka torra kvistar från marken eller bryta torrgrenar från växande träd utan att de skadas. Däremot får man till exempel inte elda med delar av torrakor och stubbar eller liggande döda träd, så kallade lågor.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 2008
Storlek: 69 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss