Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kimbäcken

En myr med lite små tallar på i lågt solljus.

Foto: Fredrik Enoksson, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kimbäckens naturreservat är ett litet område strax öster om Fjätfallen i Särna. Den genomkorsas av en bäck som skapar en gammal gransumpskog. Det är en naturtyp som också blir allt mer ovanlig i dag. Här finns plats för flera ovanliga arter, till exempel de spektakulära orkidéerna skogsfru och guckusko.

Naturreservatet genomkorsas av vattendraget Kimbäcken som rinner nedskuren i omgivande myrmark och omges av en mycket värdefull, opåverkad gransumpskog med förekomst av ett flertal rödlistade arter, bland annat skogsfru.

Liggande döda träd, grova granar och gamla björkstubbar finns i massor. Här trivs bland annat liten sotlav, knottrig blåslav och brunpudrad nållav.

Omgivande myr och delar av skogsmarken är påverkad av kalkrikt markvatten med rik flora som resultat, exempelvis växer här guckusko. Skogsmarken i sluttningen i söder och sydväst är en hårt brandpräglad tallskog med inslag av lågor, brandstubbar och gamla träd. Här växer dessutom en del aspar, en sällsynthet i dessa trakter. Bäcken har en välutvecklad vattenväxtflora.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2013
Storlek: 45 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss