Skyfallsliknande regn i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Mockalberget

Bred vandringsled genom grön granskog, stuga i bakgrunden.

Det här är ett granskogsområde med några höjder där det mest växer tall. Delar av skogen har rikligt med död ved, och dessa har klassats som urskogsartade.

Naturförhållanden

Området är kuperat och på sluttningarna och i sänkorna breder en äldre granskog ut sig. På en del platser har det blivit stormfällningar, tex i kanten av hyggen men också inne i skogen. Lite längre upp på sluttningarna övergår granskogen i barrblandskog för att högst upp bli tallskog. Barrblandskogen och tallskogen är mestadels en öppen skog med stort ljusinsläpp, medan granskogen är tätare och mörkare. Violettgrå tagellav och skuggblåslav är några av de mest intressanta arterna som har påträffats i området.

Skogen har i stort sett inte påverkats av modernt skogsbruk utan det är plockhuggning eller liknande som har bedrivits. Det finns dock inslag av hyggen och yngre skogar i området.

Kulturhistoria

Mockalberget ligger mitt i ett område i Leksands kommun där flertalet fäbodar finns. Trätbodarna ligger närmast, alldeles utanför den östra gränsen, men det är inte heller långt till Skallskog som är aktiv än idag. Genom området går Siljansleden och den är vid denna sträckning klassats som en äldre färdväg. Stigen har alltså använts i äldre tider som transportled och det är viktigt att den bibehålls och används.

Friluftsliv

Genom området går Siljansleden och där den passerar Björntjärn finns en raststuga uppförd. I omgivningarna till reservatet går Siljansleden genom skogar där genomgripande skogsbruksaktiviteter ägt och äger rum. Reservatet har betydelse för friluftslivet i och med att skogsmiljön runt leden är skyddad för framtiden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
  • köra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att framföra skoter på av länsstyrelsen markerade skoterleder då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Fakta

Bildades: 2009
Storlek: 98 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss