Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fjätfallen-Kryptjärn

Här kan du uppleva två mäktiga vattenfall i Fjätälvens nedre lopp. I reservatet ingår även gammelskogarna upp mot fäboden Kryptjärn och skog längs vattendraget Krypan.

​Älvsträckor med forsande vatten

Längs de vackra älvstränderna och fallområdet växer gråal, grönvide, ängsvädd och slåtterblomma. Här finns också fjällväxter som fjällkvanne, fjällögontröst, Kung Karls spira och svarthö.

Öster om södra fallet finns stora hällar som renspolas vid högvatten på våren. Här finns den ludna lilla mosippan som växer i bergsprickorna. I branterna finns ovanlig lavflora med trådbrosklav och lunglav.

Mosaik med myllrande mångfald

Skogen sydväst om Kryptjärn är en varierad mosaik som skapats av skogsbränder och stromfällningar i kombination med områdets småkullar, myrar, svackor, bäckar och lokar. Grova gamla granar blandas med unga träd och överallt många döda liggande träd.

Det här är ett av Särnas mer intressanta områden för att spana arter. Arter intressanta att nämna är mindre barkplattbagge, violettbandad knäppare, fjällskråp, gräddticka, rosenticka, liten sotlav och rikligt med mörkhövdad spiklav.

Dimmiga områden med unik flora

Vid fallen är skogen ständigt fuktig av den forsdimma som uppstår då vattnet kastar sig utför branterna. Här påträffas områdets botaniska klenod, den håriga skrovellaven. Den växer främst på fuktdrypande grangrenar och har ett fint sällskap av forsgytterlav, olivbrun gytterlav och norsk näverlav.

Flottning och fiske förr och nu

Fallens kraft var förstås en tillgång, men fallen ställde säkert också till en del besvär, särskilt för flottningen. Med början redan 1861 bedrev de stora skogsbolagen resningar av flottleden i älven under en period fram till 1902 då älven insynades som allmän flottled upp till sammanflödet av Lill- och Storfjätan. Spåren efter såg- och flottningsverksamheten är i idag i stort sett försvunna.

Fisket är mycket populärt och regleras inom Särna-Idre Fiskevårdsområdesförening. Här finns öring, harr och bergsimpa, men också elritsa och lake, och ibland bäckröding, abborre och gädda.

Friluftsliv

Fjätfallen har länge varit ett omtyckt och välbesökt utflyktsmål. Nära parkeringplatsen finns en stig längs vattnet, och även ett vindskydd med grillplats och ett utedass.

Samtliga foton: Lennart Bratt, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Forsande vattendrag

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter), med undantag för insamling av bottenfauna.
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang,

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Fakta

Bildades: 2016
Storlek: 259 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss