Stämshöjen

Vid Stämshöjen har den äkta stormhatten sin enda vilda växtplats i Dalarna. Det är dessutom den enda kärlväxt i Dalarna som av Artdatabanken klassats som akut hotad. Växtplatsen för den äkta stormhatten beskrevs i en skrift första gången av Linnés svärfar Johan Moreaus och besöktes sedan av Linné 1745.

En äkta invandrare som kom med storm

Den äkta stormhatten, Aconitum napellus, är en meterhög blåblommande och mycket giftig kärlväxt. Vid Stämshöjen har den sin enda växtplats i Dalarna och en av mycket få lokaler i Sverige. Den äkta stormhatten är egentligen en invandrare från Väst- och Centraleuropa och från början sannolikt spridd från någon trädgård. Här vid Stämshöjen är arten naturaliserad och känd ända sedan 1600-talet och det är svenskt rekord med god marginal. Det är dessutom den enda kärlväxt i Dalarna som av Artdatabanken har klassats som akut hotad.

Artrik sumpskog med spanande rovfåglar

Hela denna rika lövsumpskog fyller en viktig biologisk funktion för många insekter och fåglar. Till exempel är detta en miljö som den mindre hackspetten skulle gilla, främst för att leta mat i men även som skydd. Under vår och höst när rovfåglar flyttar längs dalgången är det inte ovanligt att se dem spana från den här skogen ut över åkern efter byte. Sådana här, så kallade galleriskogar längs sänkor och vattendrag i öppna landskap är viktiga restskogar på många håll i världen och fungerar också som en bra vinddämpare.

Ravin med osvensk miljö

På den här lilla ytan finns många olika trädslag, åtskilliga kärlväxter och vedsvampar som lever på de många fallna lövstammarna. Sammantaget en liten men ganska osvensk, eller åtminstone odalsk, naturmiljö. Den västligaste delen av reservatet innehåller en öppen våtmark. Förändringar sker snabbt i den här skogsmiljön. Träd faller nu och då och olika generationer avlöser varandra. Tidvis får Trostbäcken höga flöden och kan då inverka påtagligt på ravinmiljön. Vid vissa högvattenflöden förvandlas den öppna våtmarken till en vattenspegel.

Besöksinformation

För att besöka reservatet kan du svänga nedströms på östra sidan om Sundbornsån strax söder om Danholn. Kör några hundra meter och sväng sedan upp på Långtäktsvägen. Precis på backkrönet finns parkering för cirka två bilar. Här finns reservatsskylt och en vandringsled som tar dig till reservatet. Den följer vägen ungefär 25 meter och sedan viker leden av till vänster. Leden går fram till den plats i reservatet där stormhatten växer.

Vy över ängar och en remsa skog i en svacka en vacker solig sommardag. Foto.

Foto: Jens Montelius Risberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd och buskar
  • gräva upp eller plocka äkta stormhatt eller andra växter

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 2,5 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss