Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Krakelandet

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Det natursköna området består av en vidsträckt myr omgiven av låga skogsbevuxna moränryggar. På Krakelandets gamla och döda träd förekommer det flera sällsynta och hotade arter.

I östra delen av reservatet ligger en vidsträckt myr. Här och var bryts myren av med små höjdryggar som är bevuxna med mager skog.

Väster om myren finns ett skogsområde med tät blandad barrskog. Skogen är lågvuxen och träden ser klena ut, trots hög ålder. Här växer det långsamt, men flera tallar har fått växa i fred sedan både 300 och 400 år tillbaka.

Här finns gott om död ved, både i form av stående torrakor och liggande lågor. Båda dessa visar spår efter flera skogsbränder, men det finns också en del spår efter äldre avverkningar.

Floran i området är bitvis rik, med inslag av Kung Karls spira, brudborste och orkidéerna grönyxne och brudsporre. Här finns även de vanligare arterna humleblomster, kråkklöver och pyrola.

Ett stort antal hotade lavar och vedsvampar går att hitta här. Till exempel trådbrosklav och sprickporing. De trivs här tack vare den rika tillgången på död ved i olika stadier av nedbrytning. Åtskilliga stånd av den ståtliga gula parasollmossan har också hittats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, vedsvampar och lavar,
  • göra upp eld,
  • plantera in för trakten främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • tälta,
  • fånga eller insamla djur.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1995
Storlek: 210 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss