Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kårarvsgruvan

Kårarvsgruvan är en av Sveriges mineralrikaste gruvor. Här bröts pegmatit under 1800-talet. Här har sällsynta mineraler hittats såsom hjelmit, pyrotit, yttrocerit och fluocerit.

Vandra längs fina stigar med skyltar som berättar mer om området

Längs stigen som går genom naturreservatet kan du se många spår från äldre tiders gruvbrytning. Följ stigen och vandra i deras spår så får du veta mer om vad Jöns Jacob Berzelius och Erik Nordenskiöld upptäckte under mossor, lavar och tallar!

Berzelius och Nordenskiöld var här

Jöns Jacob Berzelius anses vara den moderna kemins fader. Hans forskning och upptäckter har haft mycket stor betydelse för kemins utveckling. Ett av Berzelius mer kända bidrag är att ha gett grundämnena bokstavsbeteckningar som till exempel guld (Au) och silver(Ag).

Några år efter Berzelius död kom Erik Nordenskiöld till Falun. År 1860 beskrev Nordenskiöld ett okänt mineral som upptäcktes vid en sprängning i området. Det fick namnet hjelmit. Sedan dess förknippas det över hela världen med Kårarvet eftersom det upptäcktes här för första gången.

Hjelmit och kvarts är några av fynden

Hjelmit är oftast helt svart, ibland med skiftningar i brunt eller grått och syns som små korn eller klumpar i berggrunden. Det är ett sällsynt mineral som inte har hittats på så många ställen.

I kvartsgruvorna bröt man kvarts som användes vid kopparframställningen i Falu gruva. Kvarts är ett av de vanligast förekommande mineralerna på jorden. Bergskristall och ametist är kvarts i kristallform. Längs med stigarna i området kan du fortfarande hitta kvartsspill från transporterna till kopparverket.

Skärpningar gav upptäckt åt fler mineraler

En bit uppför branten ligger ett brott sedan gammalt benämnt "Gahns skärpning". En skärpning är en plats där man har utfört provbrytningar. Provbrytningen gjordes i början av 1800-talet. Vid undersökning av de omkringliggande varphögarna hittades många mineraler, bland annat svavelkis, magnetkis och granat.

Besöksinformation

För att besöka reservatet finns en liten parkering för cirka två bilar, drygt 100 meter efter att Kårarvsvägen övergått i grusväg. Kör försiktigt då parkeringen är lite gropig.

Vid parkeringen hittar du en reservatsskylt.

Vandringsled

Det går en vandringsled runt reservatet, från parkeringen och tillbaka blir det en vandring på cirka 1,4 km. Längs leden finns informationsskyltar om områdets mineraler. Omarkerade stigar kommer in i reservatet från flera håll.

Solen skiner på en gles tallskog med risbuskar växande på marken.

Skogen i Kårarvet ser ganska trivial ut. Men under ytan finns gömda hemligheter. Eller i alla fall spännande mineraler. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra upp eld,
  • köra motordrivet fordon,
  • tälta samt
  • medtaga bergarter eller mineral från området.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1983
Storlek: 7 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss