Spjärshällen

Knappt två mil norr om Svärdsjö hittar man Spjärshällen, sydöstra Dalarnas högsta berg! Med sina 506 meter över havet har man en vidunderlig utsikt åt alla väderstreck.

Tre delområden med lustiga namn

Gryfs Stormyren

I norr ligger Gryfs Stormyren, en våtmark med tillhörande granskog på bergets norra sluttning. Granarna är gamla men i dagsläget lider skogen brist på död ved.

Glasgården

Glasgården, på bergets nordöstra sluttning, utgörs främst av granskog men där finns också gamla, plattkroniga tallar med inslag av torrakor och enstaka lövträd. Delar av sluttningen har en stor mängd block som gjort området svårtillgängligt och därmed fått namnet Glasgården eller Glasgårdshällarna. Här finns granar med snöbrott, spår av tretåig hackspett samt granar som har dött av insektsangrepp.

Kurfinn

Kurfinn ligger i sydöstra delen av området. Här är det bördigare vilket har resulterat i en hel del storväxta granar, några stora aspar och rikligt med död ved.

Vandringsleder med historia

Genom reservatet passerar en vandringsled, Pilgrimsleden, som går mellan Yttertänger till Björnås, förbi Kurbergets fäbod. Detta är en del av en gammal led som gått från Västra Aros via Kopparbeget till Trönö och Nidaros.

Pilgrimsleden

Pilgrimsleden användes redan på 1100-talet för färder till Nordens kristna centrum Nidarosdomen i Norge. Leden går över höjderna för att man lättare skulle kunna orientera sig i terrängen eftersom man inte hade tillgång till kartor. Pilgrimsleden är en 24 km lång och lättvandrad led med orangea markeringar. Från Enviken/Linghed går Sommarvägen norrut via Alderbacka fäbodar som sedan ansluter till Pilgrimsleden. Det finns också en historisk fäbodled som följer Sommarvägen och slutar där Sommarvägen ansluter till Pilgrimsleden, vid Spjärshällastickarn.

Skidåkning på skare

Förutom vandra och åka skoter, är detta ett populärt område att på vårvintern ta sig fram på den hårda skaren med skidor. På denna höjd kommer oftast mycket snö och den ligger dessutom kvar långt inpå vårvintern. När solen börjar värma och smälta den sista snön nere i dalarna, sjunker den här uppe bara ihop på nätterna. Är nätterna kalla, bildas den för skidåkare så njutningsfulla skaren. Helt plötsligt kan du ta dig fram överallt, särskilt om du är en van skate-skidåkare. Men tänk på att skogsbilvägarna hit upp kan vara avstängda eller svåra att ta sig fram på när kälen går ur marken.

Besöksinformation

För att besöka reservatet kan du ta av norrut vid Linghed mot Spjärsbodarna. Följ sedan små svart-vita skyltar mot Spjärshälla. Parkera kan du göra vid vändplanen vid reservatsskylten (vägen fortsätter vidare).

Vägen är ofta plogad även vintertid och det finns skoterleder i området.

Observera att vägbommen norr om Spjärsbodarna är låst vid tjällossning och otjänligt väglag. Då blir det cirka 2 km extra att gå innan du kommer till reservatet och ytterligare ungefär 1 km innan reservatsskylten och stigen som leder upp mot toppen av Spjärshälla.

På Spjärshällans topp, som ligger utanför reservatet, finns slogbod, eldstad och ett utsiktstorn som ger milsvid utsikt. Här finns ofta ved, men vill du vara säker på att kunna elda så ta med egen ved. Rastplatsen ligger utanför reservatet och förvaltas av Envikens hembygdsförening.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 202 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss