Höga flöden i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Lindänget

Lindängets betade strandängar ligger vackert längs med Orsasjön. Här rastar flyttande fåglar på väg norr- eller söderut. Här blommar kalkgynnade växter och här frodas ovanliga snäckor, fjärilar och trollsländor. Med hjälp av fågeltorn och leder kan du som besökare njuta av detta paradis!

Vackert landskap med varierande natur

Landskapet vid Lindänget är mycket tilltalande med vyer ut över Orsasjön med höglandet i fonden. Även det ljusa, öppna kulturlandskapet är tilltalande, liksom den lövdominerade skogen i området. Lindänget hyser två väsensskilda naturtyper: den öppna strandängen i söder och skogsmarken i norr.

Höga värden för olika artgrupper

Områdets främsta naturvärde är strandängarna med dess rika fågelliv av både rastande flyttfåglar och häckande stannfåglar. Under fåglarnas flyttning kan ett stort utbud av änder, vadare och tättingar ses i området, däribland dubbelbeckasin och dvärgbeckasin som kan höras med sina spektakulära spelläten under sena vårkvällar. Bland regelbundet häckande fåglar kan nämnas tofsvipa, enkelbeckasin, skrattmås, silvertärna, rörsångare, mindre hackspett, grönsångare och stjärtmes.

Strandängarna är även av botaniskt intresse med flera arter som signalerar att det finns kalk i marken. En sådan är gräset älväxing. Det lägre djurlivet är rikt med förekomst av bland annat kalkkärrsgrynsnäcka. Av insekter märks en artrik fjärils- och trollsländefauna. I området är så många som 762 olika arter registrerade!

Sumpskogar med fåglar

Skogsmarken är av mycket varierande beskaffenhet med det största naturvärdesintresset kopplat till löv- och lövsumpskogarna, vars fågelliv är mycket rikt. I området mynnar Enån ut. Den är omgiven av lövsumpskogar och bildar ett deltaliknande område när den kommer fram till Orsasjön.

Skåda fågel och vandra på led i paradiset

I Lindänget finns en plattform för fågelskådning med fin utsikt över strandängarna. Plattformen finns i områdets södra del, utefter Lisselhedsvägen.

Länsstyrelsen har i samarbete med Orsa kommun gjort i ordning en ny gångstig från centrum, söderut till befintliga leder i Lindängets naturreservat. Leden utgår från Krokgatan, cirka 100 meter sydväst om Orsa kaffestuga. Den fortsätter över Skyttolabäcken via en bro för att sedan ansluta till reservatets befintliga leder.

Informationsskylt över reservatet är på gång. En provisorisk ledskyltning vid Krokgatan sitter uppe. Leden är markerad med orange färg på stolpar och träd.

Det bästa sättet att komma ut i detta paradis är genom att gå eller cykla från centrum. Det finns även flera parkeringsplatser vid Brantuddens förskola i anslutning till lederna.

Informationen om parkering, leder och skyltar uppdateras löpande på denna sida.

Rastbord med bänkar vid strandkant med en stor sjö i bakgrunden.

I maj 2020 kom detta fina rastbord med bänkar på plats vid Brantudden. Foto: Per Ax, Orsa kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,- cykla eller rida med undantag för cykling på härför markerad led.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, vilket gäller både barmark och snötäckt mark, med följande undantag: − framföra skoter på markerade skoterleder då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang,

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 110 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss