Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Eksjöberget

På Eksjöberget kan man stifta bekantskap med något som blir allt ovanligare i svensk natur, nämligen riktigt gamla träd. Här finns många tallar som överlevt sin 300-årsdag, vissa har till och med sett sin 400-årsdag passera förbi!

Uråldriga tallars berättelser om eld

De gamla tallarna har stått emot tidens tand, överlevt allt från torka, näringsbrist, parasitangrepp och stormar till smällkalla vintrar. De har även klarat av en naturkraft som vi sällan ser nuförtiden i svensk natur: brand. Skogen på Eksjöberget har upprepade gånger varit brandhärjad; på många av tallarna ser man brandljud på stammarna. Här finner man även några bestånd av glasbjörk som kommit upp som resultat av brand.

Att denna naturkraft i stort sett saknas i den svenska skogen idag (de flesta naturliga skogsbränder släcks omgående) har lett till att många arter som är anpassade till brandhärjade miljöer minskat i antal och utbredning i modern tid. Växter som till exempel arten svedjenäva eller insekter som rökdansfluga och sotsvart praktbagge har alla idag hamnat på den svenska rödlistan över hotade arter.

Som ett resultat av den numera ovanliga miljön finns här många sällsynta arter. Om man till exempel tittar på svampar och lavar kan man här se varglav, blanksvart spiklav, dvärgbägarlav, vedskivlav, vitgrynig nållav, tallticka och kolflarnlavar. Alla dessa är signalarter för natur med höga naturvärden.

Samtliga foton: Sebastian Kirppu.

Vy över skogar med dimma

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 444 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss