Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gyllbergen

Gyllbergens höglänta och väglösa vildmarksområde erbjuder stora möjligheter till friluftsliv både sommar som vinter. Här får du till och med fjällkänsla. Flera stugor, vindskydd och markerade sommar- och vinterleder gör friluftslivet enklare.

Ovanligt stort väglöst område

Gyllbergsområdet har i många decennier utövat en alldeles speciell lockelse för friluftsmänniskor, naturentusiaster, skidåkare och folk i allmänhet. Här kan du vandra eller skida långa sträckor utan att störas av vägar eller buller. Det är ovanligt så här långt söderut i landet.

Gyllbergen är genom sitt snösäkra läge ett omtyckt skidområde. Tack vare sina 497 meter över havet snöar det ofta här när det regnar i låglandet.

Leder

På denna sida finns en karta för utskrift längre ner under rubriken Karta för utskrift.

Sommarleder

Vandringslederna är uppmarkerade med orange färg. Glöm inte att ha rejält på fötterna eftersom lederna ofta är blöta.

 1. Lätt, 5 km eller cirka 1 timmes vandring
  Från Gyllfäbodarna: ta vandringsleden upp på höjderna mot
  Fjortasjön. Stanna vid andra vindskyddet. Fortsätt lite till så
  kommer du till Jättebordet. Samma väg tillbaka.
 2. Medelsvår, 5 km, cirka två timmar
  Från Bergslagsplan: ta vandringsleden till Dragbergsstugorna. Gå
  sedan via Dragbergsgatan runt till Bergslagsstugan och tillbaka
  till Bergslagsplan. OBS! Om du tar bil till Bergslagsplan tänk på
  att vägen bitvis är dålig.
 3. Tuff, 10 km, cirka tre timmar
  Från Gyllfäbodarna: ta vandringsleden upp på höjderna via Saras
  sjö mot Dragsjön. Sen vandringsleden längs grusvägen tillbaka
  till Gyllfäbodarna. Fram till Dragsjön är leden kuperad.

Vinterleder

Spåren är preparerade. Stora trugor på stavarna rekommenderas då spåren är löst packade. Efter snöfall kan det dröja några dagar innan alla spår är uppkörda igen. På skidspår.se kan du hitta aktuell spårstatus.

 1. Lätt, 12 km, cirka 1½ timme
  Från Gyllfäbodarna: ta Familjeleden mot Dragsjön, vid Dragsjön
  byter du till Ingemarsleden för att sen vid Stora Älgsjön ta leden
  tillbaka mot Gyllfäbodarna. Du kan också göra en avstickare till
  Solgropen vid St. Svantjärnen, + 30 min.
 2. Tuff, 13 km, cirka två timmar
  Från Gyllfäbodarna: ta Familjeleden till Dragbergsstugorna.
  Från Dragbergsstugorna tar du leden upp på Spånsberget, förbi
  radiomasten och sen vidare ner mot Gyllfäbodarna.

Berghällar och myrar

Stora delar av Gyllbergen består av tallskog på hällmark blandat med sluttande myrar. På myrarna står många torrakor, döda stående träd. På dessa växer och bor det lavar, svampar, insekter och fåglar.

En sevärdhet i reservatet är förkastningen Dragbergsgatan, väster om Dragsjön. Det är en cirka 400 meter lång, 10 meter bred och 10 meter djup klyfta i berget. Där finns en trolsk och vacker miljö som är värd att uppleva. I andra delar av området, växer det frodig granskog.

Rikt fågelliv och ovanliga växter

Trana och gluttsnäppa häckar på myrarna. I skogen trivs tjäder, järpe, orre och ibland dalripa. Du kan även få syn på flera arter av hackspettar och höra ugglor.

Här och var växer kambräken, torta och varglav. Kambräken är en fin liten ormbunke med kraftigt gröna blad. Torta, eller tolta, är en högväxt blålila blomma som annars är vanlig i fjällen. Varglav är en gulgrön tufsig lav som gärna växer på döda träd.

Fäbodar, kolningar och avverkningar

Gyllbergen ger intryck av vildmark och orördhet, men här har fäbodrift och kolning påverkat skogens utseende. På det höglänta granitområdet har skogen tagit lång tid på sig att återhämta sig efter de avverkningar som gjordes här på 1800-talet. Därför påminner miljön på höjderna om ett lågfjällsområde. Området har också avverkats under fäbodbruket. Det har skett till exempel vid Gylle fäbodar, Prästbodarna och Dragbergets fäbodar.

Utökades 2007

Gyllbergens naturreservat utökades 2007 med över 700 hektar. Det tidigare 1000 hektar stora området blev då rejält mycket större. Det är framför allt i Ludvika kommun som utökningen skedde. Naturreservatet gränsar dessutom till Prästbuans naturreservat i Gagnefs kommun. Därför finns nu ett område på sammanlagt 1820 hektar i Gagnef, Ludvika och Borlänge kommun som är skyddat både för sina biologiska värden samt friluftslivsvärdena.

Gyllbergens naturreservat har fyra entréer som nås från väg 640 som går mellan Spraxkya söder om Borlänge och Nyhammar.

1. Gyllfäbodarna - från väg 50, sväng av mot Idkerberget/Gyllbergen. Efter 6 km finns vägskylt mot Gyllbergens naturreservat, 5 km. Här finns stor parkering, grillplats, raststuga/värmestuga, TC och spårcentral. Vägen plogas på vintern.

2. Spånsfäbodarna - vid Idkerberget sväng mot Spånsfäbodarna, cirka 4 km. Parkering, raststuga och spårcentral. Vägen plogas på vintern.

3. Stora Spånsan - samma avfart som för Spånsfäbodarna, men fortsätt ytterligare 2 km. Parkering. Vägen plogas på vintern.

4. Bergslagsplan - sväng av vid Laxsjön vid vägskylt med stugsymbol och kör 8 km på en bitvis gropig grusväg. Endast sommarparkering, vägen plogas inte.

5. Det går också att parkera vid Långmyran och i närheten av Prästbodarna - vid Laxsjön, svän av vid vägskylt mot Långmyran och fortsätt grusvägen 5 km respektive 10 km. Vägen plogas inte.

Snövita vidder med snötyngda tallar och ett skidspår och ledkryss

Vidderna uppe på Gyllbergen påminner om fjällen. Foto: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada växande eller döda träd, vindfällen, stubbar eller lågor
 • ha hund lös
 • köra motordrivet fordon i terrängen

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 1982
Storlek: 1706 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Borlänge
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Ett par mil sydväst om Borlänge, mot Idkerberget.

Bilden visar en karta över Gyllbergen med skidleder och vandringsleder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Felanmälan i naturreservatet