Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tönderberget

Närbild på ett dött liggande träd som ser ut som en krokodil.

Har du tur, får du syn på den ovanliga krokodil-tallen. Foto: Carl Lehto, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

På Tönderbergets nordostsluttning hittar vi denna fina gamla naturskog. Här härskar tallarna på mestadels mager mark. Här finns gamla träd, ovanliga arter och spår efter gamla tiders skogsbränder.

Träd med anor och ovanliga arter

Skogen har i detta område skonats från det moderna skogsbruket, och vissa träd uppvisar en anmärkningsvärd ålder. Det äldsta trädet som åldersbestämts var 283 år gammalt. Det grodde alltså ungefär samtidigt som Carl von Linné var på sina botaniska exkursioner i Dalarna! De gamla träden och den rikliga mängden med döda träd, stående och liggande, skapar död ved och viktiga livsmiljöer åt många skyddsvärda arter av lavar, insekter, mossor och svampar. I reservatet har till exempel de ovanliga arterna fläckporing och gräddporing hittats.

Spår efter forna skogsbränder – och planer på nya

I många av stubbarna i området och i några levande träd kan man se skador efter forna tiders skogsbränder. Förr i tiden var skogsbränder vanliga. En genomsnittlig skog brann ungefär var 30:e år. Denna naturliga störning i landskapet är en förutsättning för många arters fortlevnad, vilka missgynnats i modern tid av att flesta skogsbränder släcks snabbt. Länsstyrelsen planerar att återintroducera naturlig branddynamik inom stora delar av reservatet genom kontrollerade naturvårdsbränningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 69 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsenxt

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss