Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skörolsmyran

Gles tallskog med lite snö på marken

Skörolsmyran är har fått sitt namn efter den myr som omger och till viss del ingår i naturreservatet. Området är inte så stort, endast drygt 11 ha.

Döda träd och gammal skog ger höga värden

Skörolsmyran är småkuperat med små lodytor, små översilningsmarker och myrstråk samt torrare höjdpartier. Skogen utgörs i huvudsak av gammal tallskog och barrblandskog.

Skogen är inte brukad på lång tid och hyser därför egenskaper som ger området höga naturvärden. Det finns död ved, främst som klenare ved där skogen har börjat självgallra sig, men här och var finns även grövre liggande döda granar, så kallade granlågor. På myren, Skörolsmyran, finns förhållandevis gott om döda stående tallar, talltorrakor.

Lavrik miljö

Det finns även några mindre myrar i området samt översilad mark på några ställen. Ställvis finns hänglavsrika miljöer där skägglav dominerar med inslag av violettgrå tagellav, nästlav och långa revor av garnlav.

På granar finns hackmärken efter tretåig hackspett och på klenare torrtallar fanns gnag efter mindre märgborre. Övriga arter som har hittats i naturreservatet är vedticka, kortskaftad ärgspik, vitgrynig nållav, ullticka och bronshjon. Men vad är ett bronshjon för något? Läs mer i faktarutan till höger.

Bronshjon Callidium coriaceum, är en skalbagge som är en långbent, platt och mörkt bronsfärgad långhorning, 8–15 mm lång. Antennerna är ungefär hälften så långa som den totala kroppslängden och ganska kraftiga. Bronshjonet förekommer i stort sett bara i senvuxna, hänglavsrika granbestånd. Avverkning av den skogstyp arten är knuten till utgör ett hot mot arten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Detta gäller både barmark och snötäckt mark.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2009
Storlek: 11 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss