Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Törnsbäcken

Gles tallskog i vacker sommarsol. Foto.

Där Törnsbäcken slingrar sig fram, mellan sjöarna Stora och Lilla Törnstjärnen, ligger denna gamla naturskog. Området är stenigt och här finns inga markerade leder att ta sig fram på. Men vill man uppleva en naturskog långt från civilisationen, ligger Törnsbäcken bra till.

Skog med stora variationer

Här har träden fått växa nästan ostört, trillat vid stormar och nya plantor kommit upp med ojämna mellanrum. Om du ser dig omkring, ser du säkert olika slags träd. Här finns tall där det är torrare och granar i fuktiga stråk. Men även några björkar och enstaka sälgar. Alla har de olika ålder. En del är bara små plantor. Andra har uppnått en ansenlig ålder, kanske upp mot 150 år. Även de döda träden lever. På dem växer mossor och lavar. Insekterna gnager av den mjuka veden. Små plantor gror bra på de förmultnande liggande träden. Den här skogen sjuder av liv i alla dess former!

Här har branden härjat

Det finns spår från skogsbränder i hela området, och i de torrare områdena finns döda, stående träd, så kallade torrakor. På dem kan man tydligt se spår efter flera bränder. Bitvis kan man finna många stubbar från dimensionshuggningarna*. De bär i de allra flesta fall också spår från en eller flera bränder.

Skogsbruk, tjärhantering och fäbodliv

Törnsbäckens naturreservat hör till Envikens församling. Skogen har huggits under dimensionsavverkningarna*, och det går en gammal körväg igenom reservatet som fortsätter ner mot riksväg 50. Det finns en tjärdal strax öster om naturreservatet, och skogen vid Törnsbäcken har förmodligen brukats även för detta ändamål. En halv kilometer norr om Törnsbäckens naturreservat finns Kalvsbergs fäbod som också den satt sin prägel på det omkringliggande landskapet.

* En vanlig avverkningsmetod i mitten av 1800-talet som gick ut på att bara de grövsta och mest värdefullaste träden avverkades. Resten av skogen fick stå kvar.

Sällsynta växter

Här har några ovanliga arter sin hemvist. Den lilla orkidén knärot finns här och den mer ståtliga nattviolen. Även flera ovanliga lavar och svampar kan hittas; lunglav, ullticka, rynkskinn och stuplav.

Besöksinformation

För att besöka reservatet kan du köra cirka 5 km norrut från Balungsstrand och i höjd med Nyfäbodarna svänga av västerut och via småvägar leta dig fram till Lilla Törnstjärnen. Vid vägs ände finns en vändplan där du kan parkera.

Här finns reservatsskylten. Sedan går en stig in till nordvästra delen av reservatet. I övrigt finns inga anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2015
Storlek: 80 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss