Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sågbäcken

Sågbäcken ligger högt, runt 700 meter över havet, med delvis fin utsikt över omgivningarna. Området består av en frodig bäckravin med mycket storvuxen granskog. Träden draperas vackert av hänglavar. På marken är växtligheten rik och du kan hitta trolldruva och den lilla söta ögonpyrolan.

Vattendrag omgivna av rika skogar

Sågbäcken är inte det enda vattendraget i området, utan flera andra stråk med bäckar rinner fram i sluttningarna. De är omgivna av granskogar där det ligger mängder med död ved på marken. Den döda veden har många invånare bestående av olika spännande arter av både lavar och svampar. Gamla granar blir allt sällsyntare i Sverige, då huggningarna av urskog alltjämt fortsätter. Därför är Sågbäcken ett mycket skyddsvärt område med höga naturvärden.

Ovanlig lav trivs i fukten vid bäcken

Vissa delar av Sågbäcken är djupt nedskuren i berggrunden där kanterna har utformat värdefulla lodytor där det växer mossor och lavar. Mindre vattenfall finns även, och på lodytor och granar intill ett sådant fall har den starkt hotade trådbrosklaven hittats. Trådbrosklav har tidigare förekommit i hela Sverige men har minskat mycket kraftigt och är nu försvunnen från stora delar av landet. Den finns kvar i Dalarna och delar av Norrland, ofta i anslutning till större vattendrag. Laven lever i huvudsak på granar som förekommer i brandrefugier (områden där skogsbränder inte har härjat) med hög luftfuktighet som bäckraviner och gransumpskogar. Men den kan också växa på beskuggade klippor, vid bäckar eller vattenfall, vilket är fallet här.

Rikt även på marken

Här och var är markfloran rik, med arter som trolldruva, ögonpyrola, smultron och hundkex. Man kan också se gamla sälgar med riklig påväxt av skrovellav. Skogen är mycket rik på hänglavar, och många rödlistade arter har här sina hem, till exempel den mycket hotade osttickan.

Vy över skogar i snövitt vinterlandskap

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 277 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss