Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gränjåsen

Ett träd full med hänglavar

Foto: Per Gustavsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Alldeles intill vägen vid Gränjåsvallen, mellan Städjan och Idre fjäll, ligger Gränjåsens naturreservat. Här finns en gammal granskog som är John Bauer-likt draperad med hänglavar. Och kalkhaltig mark gör också att rariteter som skuggviol och låsbräken trivs här.

Strax söder om Gränjåsens fäbodar mellan gränsen mot Städjan-Nipfjället och vägen mellan Idrefjäll och Fjätervålen syns en vacker, lavbehängd granskog. Branten vid Gränjåsen är av högsta botaniska värde för kryptogamfloran och för kärlväxtfloran som bland annat innefattar skuggviol och låsbräken. Även skogen nedanför branten är mycket värdefull tack vare den kalkpåverkan som ytligt grundvatten ger upphov till. Granskogen är dessutom gammal och naturskogsartad.

Berggrunden inom naturreservatet består av kvartsit och jordarten utgörs av morän. Reservatet utgörs av delar av Gränjåsens branta sydvästsluttning. Höjden över havet är som lägst i reservatets västra del där den ligger på omkring 670 meter över havet och som högst drygt 700 meter över havet. I reservatet finns även en mörk brant av diabas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2013
Storlek: 19 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss