Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Marsjöberget

I den här delen av länet, är skogarna oftast hårt brukade. Men denna lilla pärla av naturskog har sparats. Här finns flera sådan fläckar i närheten och tillsammans bildar de Vildmarksriket.

Tallskog med spår av bränder

I den västra delen av området finns en tallskog, som har växt upp efter en brand. Och här har det brunnit ofta. I en stubbe har man hittat spår efter sju bränder! Tallarna är runt 150 år gamla och här finns rikligt med död ved, både stående och liggande. I bäckravinen växer det mest granar. På vissa ställen är de också upp mot 150 år.

Udda och vanliga arter har denna skog som hem

Spår av den rödlistade stumpbaggen Plegaderus saucius har noterats, liksom spår av bronshjon och fynd av dolkstekellik glasvinge. Tjäder och älg finns också i området.

Foto i bildspelet: Anki Alfredéen, Länsstyrelsen Dalarna

En gles tallskog med några små granar. I bakgrunden syns en sjö mellan trädstammarna.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon, gäller både barmark och snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 48 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss