Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hässlen

De stora hasselbestånden i Hässlens naturreservat är ett av Sveriges nordligaste. Den för trakten ovanliga nötkråkan är beroende av hasselnötter och har en större koloni här.

Gammalt finntorp med lövängar

Hässlen var från början ett finntorp med anor från 1600-talet. Förr slåttrades stora lövängar här. Gården var bebodd fram till 1950-talet och efter det började markerna växa igen. På 1980-talet röjdes marken och slåttern återupptogs. 

I Hässlen finns bostadshuset, ladan och jordkällare kvar. Den norra delen av reservatet slås årligen och övriga delar betas av får.

Hasselnötter gillas av den ovanliga nötkråkan

I Hässlen är det gott om hasselbuskar. Omkring 20 par nötkråkor häckar i den intilliggande granskogen och livnär sig under vintern på hasselnötter som de samlat och gömt.

På slåtterängen växer bland annat brudsporre, fältgentiana och darrgräs. På våren växer en tät matta av blåsippor och gullvivor.

Kvarlämnade arter från varmare tider

Hasseln i området är en rest från när klimatet var varmare, en så kallad reliktart. I Dalarna växer den annars främst intill solvarma sydväxtberg. En annan reliktart i Hässlen är den snövita hasselmätaren, en liten fjäril som i Dalarna bara har påträffats här.

Många gårdar i södra Dalarna höll sig förr i tiden med hässlen. Det är ett från början vilt hasselbestånd men som sen brukats. Det enda av Dalarnas hässlen som har överlevt in i vår tid är just Hässlen.

(Relikt= en zoologisk och botanisk term som avser en kvarlevande, oftast isolerad, djur- eller växtform. I detta fall har hasseln och fjärilen spridits hit upp under en varmare period.)

Friluftsliv

Vid Hässlen finns en enkel grillplats med bänkbord. Ved finns vid ladan intill. Vatten kan tas från en brunn.

Genom reservatet löper den 16 km långa Reservatsleden som knyter ihop Hässlen med naturreservaten Realsbo hage, Pålsbenning och Blåberget.

Gräsmarker omgivna av träd och buskar i ett sommarsoligt väder

Foto: Stefan Hamreus, Länsstyrelsen i Dalarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
 • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
 • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
 • elda annat än på särskilt iordningställd plats,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen,
 • medföra okopplad hund,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 11,5 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss