Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ögan

Rikkärr med tjärn i Ögan

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Dessa våtmarker kring vattendraget Ögan är artrika och innehåller flera sällsynta växter. De är mycket fina exempel på vad man brukar kalla rikkärr och extremrikkärr.

​Extremt rika kärr

Runt vattendraget Ögan finns mycket våtmarker. På delar av dem ska man nog akta sig för att ta sig ut. De består nämligen av något som kallas lösbottenkärr. Andra delar är lite stadigare och har fått benämningen fastmattekärr. Båda dessa sorters våtmarker har påverkats av kalken i området. Det har lett till en rik och annorlunda växtlighet. Förutom axag och brudsporre kan man hitta den inom EU skyddade mossan käppkrokmossa. Men den kan vara lite svår att känna igen om man inte är moss-expert.

Både skogen och myrarna har nyttjats av människor

Skogarna är starkt påverkade av skogsbruk, men partier finns där mycket gamla tallar växer. Ett stort inslag av torrträd och liggande död ved finns också. Det gillar krävande vedsvampar och lavar som är beroende av brunnen tallved, exempelvis dvärgbägarlav och kolflarnlav.

Området har en lång historia av mänskligt nyttjande, främst troligen genom bete och slåtter från fäboden Öguvallen. Själva våtmarksplanet vid Ögan har en period även fungerat som flottningsmagasin.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter), med undantag för insamling av bottenfauna.
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 107 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss