Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Svartån

Ett vattendrag som slingrar sig fram mellan buskar och vissnat gräs.

Svartåns mörka vatten flyter stilla fram genom området. Och om du är tyst och har tålamod kanske du får syn på bävern. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I Svartåns vindlande bäckravin finns en lövsumpskog med många sällsynta växter och djur. I videsnåren har många fågelarter en fristad och på de gamla asparna finns olika lavar och svampar. I västra delen av reservatet kantas ravinen istället av en gammal granskog.

Svartån ligger nära till

Svartån ligger tätortsnära i utkanten av Krylbo. Både ljud från bostadsområdet och närliggande industrier hörs ibland tydligt över området. Svartån är verkligen svart, vattnet rinner sakta mellan videsnåren. I området finns inga stigar att följa, men en led planeras för att markeras på de torrare markerna längs reservatets gräns söder om Svartån.

Snåren är svåra att ta sig fram i. Men här har vi en svensk djungel med ett rikt djur- och växtliv. I de vattenfyllda håligheterna nära ån växer gullpudra och den ståtliga palmmossan. På alstammar nära vattnet finns strandskinnlav. En riktig raritet som är sällsynt överallt i världen. Strandskinnlaven måste ha lövskog som svämmar över vår och höst, en naturtyp som är ganska ovanlig utanför nedre Dalälven.

Kom på besök under vår och sommar

Den bästa tiden på året att besöka reservatet är på våren och sommaren, då fåglarna kvittrar och växtligheten prunkar som mest. Trots "djungeln" går du inte vilse här när du hör ljuden från mänskligheten i närheten.

När vandringsleden är klar kommer det finnas information om den här.

Bildspe

I bildspelet kan du se några av de vanliga och ovanliga arterna som du kan hitta i området.

Citronfjäril

Citronfjärilen är lätt att känna igen - kanske den enda helgula fjäril som finns i Sverige och är tidigt vaken om våren när ännu inga andra är synliga.

Grönsiska

Grönsiska är en vanlig småfågel, som är en liten mörkstreckad fågel med inslag av grönt och med gult vingband. Sången är kvittrande.

Gullpudra

Gullpudra är en söt liten blomma som gärna växer där det är riktigt blött. Den blommor tidigt, från april till juni.

Palmmossa

Palmmossa heter så för att den ser ut som en mycket liten palm. Den gillar också fuktig mark och sprider sig med sin underjordiska stam som fungerar som små utlöpare.

Vägglaven

Vägglaven lyser med sin orangea färg från aspstammarna i området. Vägglaven är vanlig i hela Sverige, just på asp, men man kan hitta den på laduväggar och stenmurar också.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada mark eller geologiska naturföremål
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar
  • elda
  • framför motordrivet fordon i terrängen
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1997, utökning 2016
Storlek: 59 ha
Kommun: Avesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Artlista

aspgelelav
bäckbräsma
citronfjäril (bildspel)
glesgröe
grönsiska (bildspel)
gullpudra (bildspel)
hässlebrodd
lundelm
palmmossa (bildspel)
smalflikig brosklav
springkorn
stiftgelelav
strutbräken
tibast
trolldruva
try
vägglav (bildspel)

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss