Våckelberget och Våckelbergets skogar

För att minska störningar på fågellivet råder beträdnadsförbud för en del av Våckelbergets naturreservat under perioden 1 mars–31 juli. Det betyder att det under den perioden är förbjudet för allmänheten att besöka vissa delar av reservatet.

Karta över område med tillträdesförbud. Pdf, 1.6 MB.

Högst upp på Våckelberget har man en milsvid utsikt över skogslandskapet runtom. Du ser sjöar som små pölar och bilar och hus blir som miniatyrer. Det här berget är speciellt i och med att det vetter mot öst och får mycket solljus. Berget lagrar värmen från solen, vilket utnyttjas av speciella växter.

Två reservat

Redan 1931 beslutades att en liten del av Våckelberget skulle skyddas för att det var speciella naturförhållanden här. Numera finns här två naturreservat - det statliga reservatet Våckelberget har omringats av det kommunala reservatet Våckelbergets skogar. Det skyddade området har blivit fem gånger så stort!

Våckelberget är ett sydväxtberg

Ett sydväxtberg är ett berg som har en sida som vetter mot söder, öster eller väster. De soluppvärmda berghällarna bibehåller solens värme. Det ger ett gynnsamt klimat speciellt på hösten och våren. Här kan man till exempel hitta lind, lönn och hassel, myskmadra, stinknäva, hässlebrodd, getrams och kungsljus. Alla dessa är mer vanliga längre söderut i landet och finns kanske inte ens i närheten.

Växter kvar här från en svunnen tid

Dessa sydliga arter borde egentligen inte klara sig så här långt norrut på grund av klimatet. Att de trots allt finns här, beror på att de har "lämnats kvar" efter en varmare period. Förutom värmen i berget finns det en sak till, som gör det gynnsamt att växa här. Näringstillgången är nämligen också god. Här sipprar näringsrikt vatten ner längs branten. Berget fungerar helt enkelt som ett stort växthus, med inbyggd vattning inklusive gödning. Den speciella miljön på ett sydväxtberg kan också göra att insektsfaunan gynnas. På Våckelberget är inte denna så framträdande, men några rariteter finns.

Besöksinformation

Våckelberget har två entréer:

 • Nedre parkeringen, vid riksväg 50. Vid avtaget mot parkeringen finns vägskylt som visar mot Våckelbergets gångväg. Här finns plats för cirka 5 bilar.
 • Övre parkeringen. Cirka 500 m efter skylten vid nedre parkeringen går det en grusväg upp till vänster. Kör försiktigt då vägen upp är lite gropig. På parkeringen finns plats för över 15 bilar.

Informationsskyltar

Informationsskyltar finns vid båda entréerna.

Besök under häckningsperioden 1 mars–31 juli

Vid Våckelberget häckar rovfåglar på klipporna i branten. För att inte störa dem är delar av reservatet avstängt under perioden 1 mars–31 juli. Under denna period får man inte röra sig inom det markerade området och Klippleden är avstängd. Du är dock hjärtligt välkommen att följa Skogsleden till rastplatsen.

Vandringsleder

Från nedre parkeringen till Våckelbergets rastplats är det cirka 1,5 km vandring oavsett om man sista biten väljer Skogsleden eller Klippleden. Från övre parkeringen till rastplatsen är det cirka 0,9 km vandring. Större delen av vandringsleden är uppförsbacke, men det är inte jättebrant.

Det finns även möjlighet att göra en avstickare till Trollträdgården som ligger precis nedanför branten. Denna led är dock ganska krävande då det är en smal stig med en del höjdskillnader. Du bör också vara medveten om att när du går nedanför branten kan det komma sten, grenar eller på vintern is ramlande nerför branten. Det är inte ofta, men det kan hända.

Tänk på att spänger längs leden kan vara väldigt hala när de är fuktiga.

Våckelbergets brant är ett rejält stup, så ha uppsikt över yngre barn i närheten av branten.

Rastplats med utsikt

Uppe vid klippkanten i slutet av vandringsleden ligger rastplats Våckelberget. Här finns eldstad och sittbänkar. Ved finns ofta i vedförrådet som ligger längs vandringsleden strax efter övre parkeringen. Härifrån får du bära med dig veden uppför berget. Falu kommun fyller på vedförrådet emellanåt. Vill du vara helt säker på att kunna elda är det säkrast att ta med ved hemifrån.

Vid platsen Utsikten finns en sittbänk. Denna plats ligger inom området med beträdnadsförbud under rovfåglarnas häckningsperiod. Under denna tid hänvisar vi till rastplats Våckelberget.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Nedan presenteras de regler som gäller för besökare i område, både för det statliga reservatet och för det kommunala.

Karta med gränser för de båda reservaten. Pdf, 1.6 MB.

I det statliga reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada block och berg till exempel genom att mejsla, borra och hacka,
 • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark,
 • elda,
 • bedriva bergsklättring med undantag för klättring på is som får ske under perioden 1 december till och med 28 februari,
 • under tidsperioden 1 mars-31 juli beträda bergsbranterna med intilliggande områden som finns utmärkt på föreskriftskartan.
  Karta som visar område med tillträdesförbud delar av året Pdf, 1.6 MB.

I det kommunala reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada block och berg tex genom mejsla, borra och hacka,
 • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med följande undantag:
  • insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark,
 • elda utöver inom av förvaltaren iordningställd eldstad,

I båda reservaten är det dessutom förbjudet att utan länsstyrelsens respektive kommunens tillstånd:

 • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
 • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1931, 1991, 2020
Storlek: 11 ha statlig del + 45 ha kommunal del
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen och Falu kommun
Natura 2000: den statliga delen ingår i EU-s nätverk av skyddad natur. Läs bevarandeplanen i beslutet nedan.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss