Täxberg

Barrskog med stora stenblock i brant terräng

Skogen i Täxberg växte upp efter en stor skogsbrand som härjade år 1888, den så kallade Lädebrännan. Många gamla knotiga och svartsotiga stubbar vittnar om detta. Det är en trolsk miljö som du kan utforska via leden som går upp till toppen av Täxberg.

Dramatik för över hundra år sedan

Vid midsommartid år 1888 startade en stor skogsbrand som kom att brinna över 4500 hektar. Mycket av skogen dog, och de branddödade träden avverkades i stor utsträckning för kolning. Spår efter en kolmila finns i den västra delen av reservatet.

Under första världskriget bröts stubbar på brandfältet. Av den gamla skogen finns alltså få spår kvar även om en och annan brandskadad gammal tall går att hitta.

På stora delar av brandfältet tog ljungheden över, men i Täxbergs blockiga sluttning växte en lövbränna upp med mängder av asp, sälg, rönn och björk. Det är denna lövrikedom som utgör de stora naturvärdena i naturreservatet.

Sällsynta växter

Skogen i Täxberg består mest av äldre barrskog, men lövträd finns det också gott om; björk och asp och rönn. De flesta ovanliga arter som har hittats här, är just knutna till lövträden. Lugnlav och korallblylav kan man hitta på äldre aspar och sälgar, medan rävtickan ligger på de döda lövträden.

I sluttningarna är det blockigt med stora stenar, huller om buller. I de nedre sydöstra delarna, är marken fuktigare och där kan man hitta mer gräs och blommor, till exempel ormbär.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det heller inte tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2014
Storlek: 126 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss