Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Barkbergsknopparna

En man skådar ut över skogsklädda berg vid en brant

När du har kämpat dig upp på toppen av Barkbergsknopparna, kan du njuta av den här fina utsikten! Foto: Klara Nilsson, Mora kommun.

Barkbergsknopparna är ett högt beläget reservat, de högsta partierna når aningen över 500 m ö h. Längst upp i sydsluttningen bildar berget branta stup. De äldsta träden är mellan 200-300 år, och skogen skulle kunna beskrivas som en urskog. Men inte en gammal sådan, utan ung och vital.

I ett gränsland

Barkbergsknopparna bildar en markerad, sydlig avslutning på Barkbergsmassivet. Knopparna, som utgör en isolerad förekomst av urgranit, ligger i ett gränsland mellan bergkullslätt i öster och ett höglänt förfjällsområde i väster.

Bränder har här härjat

Tallskog av torr-frisk ristyp överväger. På några ställen med ytligare grundvatten dominerar gran. Enstaka sälg, asp och björk förekommer. Skogen uppvisar tydliga spår av regelbundna bränder. Det finns flera grova tallar med brandljud. Åldern på dessa ligger mellan 200-300 år. Skogselden har tydligen farit hårt fram här, men nu var det länge sedan sist. Detta syns på att granen är på väg att etablera sig i fuktigare lägen.

Sydvänd brant lockar rara växter

Vegetationen är inte så rik och det finns mest ris och lavar. Av intresse är dock sydbranten som innehåller flera för Orsaförhållanden exklusiva växter, t.ex. bergglim, gaffelbräken, hällebräken och piprör. Nere vid vägen växer örnbräken och bergrör. Några små sluttande backkärr finns i de längre delarna.

Kanske björn, men säkert varg i form av en lav

Den gamla skogen i området ger fina livsmiljöer åt krävande lavar och mossor. Samtidigt är det en mager och torr mark, så artrikedomen blir begränsad. Men en vacker och intressant art som finns här är varglav. Med dess gulgröna lysande färg, kan man kanske förstå att den är giftig. En något större art som säkert strövar omkring här är björn. Men trots att den är så mycket större än varglaven, är den inte lätt att få syn på. Den drar sig undan långt innan människorna får syn på den. Andra, mer lättskådade djur är hackspettar och ugglor, som gärna håller till i områdets talrika hålträd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon,
  • gräva upp eller plocka örter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  • fånga eller insamla djur,
  • skada torra träd eller vindfällen.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1989
Storlek: 137 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss