Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långmyran

Ett gäng ståtliga orkidéer i gult och lila växer i skogen

Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Vill du beskåda och njuta av en av Sveriges maffigaste orkidéer? Då är det här rätta platsen att åka till. Men det kräver lite av dig som besökare. Orkidéer är känsliga och det är förbjudet att plocka dem.

Frodig granskog med häftiga blommor

I den norra delen av området växer en äldre barrblandskog med inslag av gamla aspar. Det är gott om död och döende träd i området. I området finns även ett rikkärr. Här växer orkidén guckusko, på en begränsad yta i halvöppen högörtgranskog.

Översilning av markvatten och kalkrik berggrund har gett upphov till denna intressanta flora och en vegetation som består av rikkärr och högörtgranskog. Området har blivit känt för sin rika flora. Här växer förutom guckusko, även orkidéerna tvåblad och skogsknipprot. Framförallt är det guckuskon med sin märkliga blomma som på våren drar besökare till området.

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta!

Vill du besöka området för att titta på orkidéerna så är det lättast att parkera på vägen söder om området. Här finns även en informationsskylt och här utgår en spångad led.

Beträd bara området med guckusko via den spångade leden. Dels för att marken på många ställen här är mycket sank men också för att guckuskon är känslig för tramp. Om marken kompakteras runt plantorna så ändras vattenföringen i jorden till nackdel för blommorna.

Och det är naturligtvis förbjudet att plocka eller gräva upp dessa blommor - något som gäller överallt, inte bara i naturreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 7 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss