Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ramsellskogen

När man kliver ut i Ramsellskogen känns det verkligen som om man har kommit till vildmarken. De stora stenblocken, med hattar av mjuk mossa, de ståtliga träden och de små vackra skogstjärnarna gör att man tror sig vara förflyttad till en tavla av John Bauer. Kan man få syn på ett skogsväsen någonstans, borde det vara här!

Skog påverkad av bränder

De främsta naturvärdena är kopplade till den brandpräglade naturskogen. Insprängt i denna finns områden med gammal gran och områden som är rika på död ved i fuktiga miljöer. Vissa delar av området är mer påverkade av sentida mänsklig aktivitet som minskat en del av områdets värde, men huvuddelen av området har höga värden för den biologiska mångfalden.

Vackert som i en trollskog

Ramsellskogen ligger i en terräng med mycket stenblock och utgör ett för denna del av länet stort sammanhängande naturskogsartat område. Den brandpräglade talldominerade skogen utgör en öppen och ljus miljö som samtidigt är omväxlande och böljande.

I södra änden av reservatet ligger Djuptjärnen, som drar många besökare årligen med anledning av det fina fisket. Området är dessutom lättillgängligt tack vare den gamla järnvägen som anlades för järntransport mellan Ågs bruk och Hinsen, vilken numera är en skogsbilväg som går rakt genom reservatet.

Besöksinformation

För att besöka reservatet kan du från Svärdsjö åka mot Lumsheden och efter cirka 1 mil svänger man söderut mot Brattberget. Efter ungefär 2 km går vägen in i och vidare genom reservatet.

Parkera kan du göra på flera ställen, bland annat vid Stentjärnen eller Djuptjärnen.

Vid Djuptjärnen finns en större parkering med plats för cirka 5 bilar. Här finns en rastplats vid stranden, med torrdass, vindskydd och eldstad. Vindskyddet har sittbänkar längs väggarna men saknar golv. Ta med egen ved om du vill elda. Rastplatsen förvaltas av Hinsen-Logärdens Fiskevårdsområdesförening

I övrigt får du ströva på egen hand i reservatet – det finns inga vandringsleder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen

Det är dessutom inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 313 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss