Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Knytberget

Skog

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Vandrar du Siljansleden mellan Leksand och Rättvik går du genom Knytbergets naturreservat. Marken är bördig och det gör att högväxta och ståtliga blommor som torta och bortstistel trivs här.

Artrik lövskog

Det som slår en med Knytberget är mängden lövträd. Här finns stora och vackra gamla aspar, men också rönn, sälg och björk. Granen är på uppgång i reservatet och riskerar att tränga undan lövträden. Den kommer smygande underifrån, tål att stå i skuggan av lövträden, men växer sedan om lövträden.

Lövträden klarar inte av att stå i skugga och dör och försvinner efterhand. I Knytberget ska lövträden gynnas genom att gallra bort granarna. Det här gör vi för att de högsta naturvärdena är kopplade till lövträden. Här växer bland annat den idag ovanliga aspgelélaven.

I södra delen av reservatet finns en skog som mest består av gran. Den har utvecklat värden som finns i skyddsvärd granskog och lämnas därför orörd. Se skötselplanen om du vill veta mer om hur Länsstyrelsen resonerat.

Vandringsled med bord och utsikt

Siljansleden som går genom reservatet sköts av Leksands kommun. Den nuvarande leden går in nära ”centrum” av reservatet och korsar reservatet söderut mot Knytbergets topp. På toppen, som ligger utanför reservatet, finns ett picknickbord uppställt. Därifrån finns det lite utsikt, med som delvis är skymd av uppväxande träd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna träd och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark med följande undantag: skoter får framföras på i beslutskartan markerad skoterled då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 49 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss