Smörtjärnarna

Smörtjärnarna har en spännande historia och spännande natur. Här finns rester efter gruvbrytning och den kalkhaltiga berggrunden ger en annorlunda växtlighet.

Vid Smörtjärnarna finns flera små gruvhål och ett grävt gruvdike från 1883 som tryggade vattenförsörjningen för gruvorna i Tuna-Hästberg. Det finns också en rest av den gamla handelsleden mellan Kristinehamn och Gävle som fungerade som förbindelse mellan slättbygderna i Grangärde och Tuna. Järnmalmen i marken gör att kompassen kan visa fel i det här reservatet. 

Vad gör platsen unik?

Barrskogen i reservatet är gammal och värdefull. Här finns torra marker med tallskog med gammeltallar och gransluttningar med grov skog. Skogen är en bra miljö för många krävande arter, till exempel tjäder, tretåig hackspett, kattfotslav, gammelgranslav och sällsynta spindelskivlingar.

Den kalkhaltiga berggrunden sätter sin prägel på växtligheten. Här trivs blåsippor, vårärt, skogsknipprot och trolldruva. Men också och en rad ovanliga svampar med välklingande namn som kopparspindling, gyllenspindling och porslinsblå spindelskivling.

Vad kan du göra här?

En reservatsskylt för Smörtjärnarna saknas i dagsläget. En vandringsled tar dig runt båda tjärnarna i en rundslinga som blir cirka 2,9 km. Den följer delvis gamla transportleder som användes under gruvtiden. Det finns även en ”genväg” som går mellan tjärnarna.

Tänk på att spängerna längs leden kan vara hala vid fuktiga förhållanden. Utöver lederna finns även flera omarkerade stigar i området.

Vid Övre Smörtjärn finns en sittbänk. Via en spång kan du komma ut på den lilla ön i Nedre Smörtjärn. Här finns en rastplats med bänkbord samt eldstad. Ved får du ta med själv om du vill elda.


Skog med ett dike från tidigare gruvverksamheten i området.

I skogen i Smörtjärnarnas naturreservat, syns fortfarande rester efter gruvverksamheten. Här syns det grävda gruvdiket från 1883 som byggdes för att trygga vattenförsörjningen i gruvorna. Foto: Leif Helldal, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd, stubbar och buskar, varken stående eller omkullfallna
  • köra motordrivet fordon i terrängen på barmark eller snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2009
Storlek: 100 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss