Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fejmån

En bro över ett vattendrag, i ett vinterlandskap och skog i bakgrunden

En mil utanför Sälen, längs med Fejmån finner man detta reservat som består av en vacker talldominerad naturskog.

Här dansar rökdansflugan i brandhärjad skog

Skogen har ett flertal gånger härjats av en naturkraft som den svenska naturen sällan får stifta bekantskap med i modern tid, nämligen brand. Brand har i alla tider varit en naturlig del av våra ekosystem, men saknas i stort sett idag då de flesta naturliga bränder släcks omgående. Detta har lett till att många arter som är anpassade till brandhärjade miljöer minskat i antal och utbredning, däribland växter som svedjenäva eller insekter som rökdansfluga och sotsvart praktbagge. Alla dessa har idag hamnat på den svenska rödlistan över hotade arter, och därför är det viktigt att skydda brandpåverkade miljöer.

Vacker stig längs med ån

Längs med själva ån är skogen grandominerad med gott lövinslag. Mycket goda förekomster av hänglavar finns, vilket är ett tecken på en skog med höga naturvärden. Artrikedomen är påtaglig med stor betydelse för rödlistade och andra hotade arter. En stig som lämpar sig ypperligt för en stillsam naturpromenad går genom hela reservatet. Det är tillåtet att fiska i Fejmåns naturreservat.

Fäbodbruk vid Vålbrändan har påverkat skogen

Norr om reservatet finns fäboden Vålbrändan, och den kringliggande fäbodvallen visar spår av långvarigt och återkommande djurbete. Även andra intressanta spår från fäboden finns i området i form av ristningar på träd, som utförts i samband med vallgång i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 91 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss