Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Romberget

Gles tallskog med gråvit renlav på marken

Romberget ligger några kilometer öster om Leksand, där ett dramatiskt landskap breder ut sig. Från Rombergets topp, där man har en vacker men något trädskymd utsikt mot Insjön, går reservatet nedför en brant ravin med en våtmark och sen vidare norrut över Bodbergets sluttningar.

Gamla skogar med sällsynta arter

Skogen uppe på Romberget består av en gles tallskog på hällmarker. Träden är gamla, omkring 200 år gamla, med enstaka individer på en ålder upp till 350 år. Överallt finns det spår efter bränder även om det här och var finns fuktigare stråk med bördigare mark. I hela området är det rikligt med död ved. I denna har flera sällsynta svampar funnit sig en bostad. Till exempel hittar man här ullticka och rosenticka. Den sistnämnde känns igen på dess rosa färg. Här finns också den sällsynta och starkt hotade blåtryffeln, som faktiskt fått ett eget åtgärdsprogram av Naturvårdsverket, där det framgår vilka åtgärder som behövs för att den ska kunna överleva. En av åtgärderna är naturligtvis att skydda den skog den finns i, vilket nu har gjorts i och med att Romberget har blivit naturreservat.

En liten men ändå intressant geologisk formation

I norra delen av området går en 2,5 km lång sprickdal i riktning mot Åsledsberget. I huvudsak består den av en några meter hög bergvägg, men på några ställen bildar den en dubbelsidig, smal sprickdal med jämna och lodräta bergytor. Den har bedömts som geologiskt intressant för dalaförhållanden främst tack vare dess längd och nivåskillnaden.

Samtliga foto: Carl Lehto, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna träd och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 116 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss