Tarveroxberget

I detta allra nordligaste hörn av Rättviks kommun, ligger reservatet med det finskklingande namnet Tarveroxberget. Området består av en lövrik skog uppkommen efter en brand för cirka 60 år sedan.

Skogsbrand har märkt denna skog

Tarveroxbergets naturreservat är präglat av en naturkraft som idag nästan har försvunnit i den svenska naturen, nämligen brand. Eld är en del av det naturliga kretsloppet i skogen och är något som många arter är anpassade till.

I detta reservat brann det senast för omkring 60 år sedan, och där det brann står nu en lövrik lövbränna med äldre gamla tallar som har brandljud. Ett brandljud är en skada i stammen efter en skogsbrand. I en stor del av området finns inslag av denna äldre tallgeneration på omkring 250 år, liksom gamla brända stubbar.

I området förekommer en del signalarter som korallblylav, njurlavar och lunglav, de senare ganska rikligt förekommande på äldre sälg i områdets södra delar. En vältrampad stig leder genom skogen längs med Voxnan.

En gles tallskog med mångavstenar på marken.

Foto: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 64 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss