Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Herrön

En sommarsolig dag, med vatten i förgrunden och en tät skogsklädd ö i bakgrunden.

Skogen på Herrön växer tät. Det är mest lövträd, men en och annan högvuxen gran skymtar mellan de andra träden. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Herrön är en lövskogskädd holme i Dalälven. Reservatet är bildat och förvaltat av Avesta kommun. Ön består mest av lövskog och är en bra miljö för hackspettar och andra fåglar.

Mjäla bygger upp ön som ligger mitt i älven

Denna ö består av sediment som har transporterats hit av älven. Det är bland annat den mycket finkorniga mjälan som bygger upp ön. Mjäla en jordart vars kornstorlek ligger mellan 0,002 och 0,02 mm. Väldigt små korn alltså.

Strandvallar och gamla granar

Längs stranden kan man se tydliga strandvallar. Det innebär att området innanför vallarna ligger lägre än vallarna. Det inre av ön består därför av en del blötare delar där hägg, rönn och björk trivs.

Det växer även rätt så mycket granar här. Några granar längs den norra stranden har uppnått ansenlig ålder och är storväxta. Djurlivet består främst av ett rikt fågelliv. En hel del träd, fällda av bäver ligger längs stränderna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • tälta eller förankra husbåt
  • skada träd eller buskar eller gräva upp växter eller ta bort mossa eller lav
  • klättra i träd
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
  • fånga eller insamla djur förutom fiskar
  • elda.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1989
Storlek: 26 ha
Kommun: Avesta
Förvaltare: Avesta kommun

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss