Trollmosseskogen

En kvinna går med en stor brandslang och släcker en brand i skogen.

I Trollmosseskogen har Länsstyrelsen gjort naturvårdsbränningar för att gynna arter som trivs där elden har gått fram. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Trollmosseskogen är belägen långt norrut i Rättviks kommun. Skogens utpräglat brandpåverkade skog har få motsvarigheter i länet.

Mjukt böljande terräng

Skogen utgörs av gammal naturligt uppkommen barrskog som domineras av tall. Längs bäckar är vegetationen frodigare och större andel örter förekommer. Där växer även lövträd, främst björk, al och al, men även enstaka rönnar och aspar.

Terrängen är i huvudsak mjukt böljande utan stora höjdskillnader. Några brantare partier förekommer både i det södra och norra delområdet. Det södra området som är relativt flackt avslutas med en brant nordsluttning ned mot skogsbilvägen. I området finns även några små tjärnar med humöst vatten samt några mindre våtmarker både trädbärande skvattrammyrar och öppna starrmyrar.

Brandhistorik

Trollmosseskogen härjades av en stor skogsbrand 1888. De träd som blev kvar efter den avverkning som gjordes efter branden, är de som nu vuxit upp till en gammal skog. För att återskapa de brända miljöerna, som många skogsarter är beroende av, genomför Länsstyrelsen naturvårdsbränningar i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • köra motordrivet fordon i terräng.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2004
Storlek: 584 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss