Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Trolldalen

I Trolldalen kommer naturen, historien och sagans värld nära. Här finns raviner, branter och en trolsk skog. Området formades under istiden för 9 500 år sedan. Då smälte den väldiga issjön i Västerdalarna undan och skar en 200 meter lång öppning genom landskapet. Ravinerna skapar ett bra klimat för olika växter. Här trivs de ovanliga blommorna myskmåra och underviol.

Det är lätt att förstå att den vilda naturen i Trolldalen har gett upphov till sägner. I den östra bergsbranten finns ett stenvalv med namnet Trollkyrkan. För länge sedan fanns ett silverbrott här. Valvet är rester från brottet.

Fortsätter du uppför trapporna kommer du till den 40 meter branta Ättestupan. Det sägs att många gamlingar kastade sig utför här för att slippa åldras på fattighuset.

Vandringsleder

I reservatet finns ett flertal vandringsleder som kan kombineras på olika sätt. Det finns även stigar som är omarkerade.

Några tips att tänka på när du vandrar här:

 • Längs lederna finns flera spänger och branta trappor. Tänk på att dessa kan vara väldigt hala när de är fuktiga.
 • Vid Ättestupan, Trollkyrka och Nisstäppan går leden vid branter, viktigt att du har uppsikt över yngre barn i närheten av branterna.
 • I området finns många gamla träd, både levande och döda. När det blåser finns därför risk för nedfallande träd och grenar.

Myranrundan

Vandringen Myranrundan är cirka 2 km. Följ Östra leden genom skogen till Myran, ta en paus vid rastplatsen och vandra sedan tillbaka till parkeringen via Västra leden som går längs småvägar. Detta är en ganska lättgången led men dock finns en brantare passage samt lite rötter och stenar bitvis.

Trollrundan

Vandringen Trollrundan är cirka 3 km. Denna vandring är lite lagom äventyrlig och tar dig förbi många av Trolldalens höjdpunkter. Följ Östra leden till Ättestupan, sedan via Trollkyrka och ner i ravinen. Gå vidare till rastplats Trollbäcken och sen klättrar du uppför branten med hjälp av trappor till Nisstäppa för att sedan gå nerför slänten till Myran. Slutligen följer du Västra leden tillbaka till parkeringen. Längs leden förekommer en del höjdskillnader och trappor så det gäller att du är ganska rörlig.

Trolldalen runt

Vandringen Trolldalen runt är cirka 5,5 km. Följ Östra leden och sedan tar du till vänster i alla ledkorsningar och tar dig runt hela Trolldalen. Detta är en bitvis ganska krävande vandring, då det går en del upp och ner. Leden går även längs med slänter vilket gör det lite besvärligt att gå, i synnerhet under fuktiga förhållanden. Eftersom det går så mycket upp och ner tar det längre tid än man tror att följa denna vandring. Men du får chansen att uppleva även de avlägsna delarna av Trolldalen, bland annat de väldigt kuperade Sydöst-ravinerna och den stilla Trolltjärnen.

Rastplatser

Rastplats Myran

Vid rastplats Myran finns en gammal ängslada som fungerar som rastskydd. I ladan finns bord och pallar att sitta vid. Här finns också rastbord, eldstad samt torrdass. Ta med egen ved om du vill elda.

Extra tillgängligt via Västra leden

För lite mer terränggående hjulburna barnvagnar och rullstolar kan Västra leden vara en möjlighet att ta sig till rastplatsen vid Myran.

Rastplats Nisstäppa

Vid rastplats Nisstäppa finns en gammal ängslada som fungerar som rastskydd. I ladan finns bord och pallar att sitta vid. Här finns också två rastbord på olika ställen samt en eldstad (stenring). Ta med egen ved om du vill elda.

Rastplats Ättestupa

Vid rastplats Ättestupa finns ett vindskydd med golv och eldstad (stenring). Ta med egen ved om du vill elda.

Rastplats Trollbäcken

Vid rastplats Trollbäcken finns ett vindskydd med golv, eldstad och vedförråd. Vi fyller regelbundet på med ved men kan inte garantera tillgången vid varje stund. Är veden slut - kontakta förvaltaren så vi får veta att vi behöver fylla på. Tänk på att elda med måtta så att veden räcker även till kommande besökare. Vill du vara säker på att kunna elda – ta med egen ved.

Rastplats Trolltjärn

Vid rastplats Trolltjärn finns ett rastbord.

Elda på rastplats

Om du eldar se till att elden brunnit ut ordentligt innan du lämnar rastplatsen så att det inte finns någon risk för att elden ska sprida sig.

Flacka ängsmarker och djupa raviner

Det som först möter dig är den flacka delen av dalgången med öppen åkermark. Sedan vidtar rasbranter ned mot den plana ravinbottnen. Här finns områdets mest intressanta flora med växter som trivs i ravinens skyddande miljö. Spana efter myskmåra, trolldruva och skuggviol, och här trivs också vårärt, springkorn, dvärghäxört och hässlebrodd.

Myrar och kärr

Längst västerut i dalgången ligger Kärrsjön, eller Trolltjärn som den också kallas. Sjön är omgiven av ett sviktande gungfly. Där växer det sileshår, som med sina klibbiga blad fångar flugor till mat. Här kan du plocka mogna tranbär under gynnsamma höstar. Myren övergår österut längs bäcken, till ett artrikare kärr.

Här växer orkidéerna ängsnycklar, tvåblad och myggblomster. Alla orkidéer är fridlysta och därför får de inte plockas. Ska du ta något – ta kort med din kamera, för orkidéer är underbart vackra blommor. Särskilt på nära håll.

Trolldalens parkering ligger vid sågen i Björka. Från landsvägen som går genom Björka finns en vägskylt som visar mot Trolldalen Naturreservat vid infarten till parkeringen.

Från parkeringen går markerade leder till reservatet, antingen via västra eller östra entrén.

Du kan även komma in i reservatet via Friluftsfrämjandets leder som passerar reservatet i väster (vandringsled mellan By och Byberget) och öster (vandringsled mellan Björka och Björkaberget).

Informationsskyltar finns vid parkeringen samt vid alla entréer till reservatet.

En skylt med texten Trollkyrkan framför öppningen i berget, som är som en gång.

Här vid Trollkyrkan är det brant, så det är tur att det finns trappor upp till den. Genom Trollkyrkan är svårt att gå för man tappar lätt fotgreppet i stenskramlet, så håll er på trappan. Samtliga foton på sidan: Henny Sahlin, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
 • uppställa hus- eller släpvagn,
 • tälta,
 • beträda valvet vid Trollkyrkan,
 • medföra ej kopplad hund,
 • plocka blommor, gräs, mossor och lavar,
 • anordna orienteringskontroller,
 • framför motordrivet fordon,
 • rida.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1984
Storlek: 65 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss