Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Närsberget

Skog

När du vandrar i Närsbergets naturreservat befinner du dig i en mycket artrik skog. Trots att reservatet endast är 74 hektar stort och bara några hundra meter brett finns här en stor variationsrikedom. I de fuktigare partierna växer granskog och mindre stråk med lövskog. Tallskog breder ut sig på ljusa, torra tallryggar.

Kuperad och stenig skog med många arter

Reservatet ligger i en småkuperad bergssluttning med fukthål, moränknölar och storblockiga partier. Här finns många skrymslen och vrår som nyttjas av olika arter. Några av dessa är rosenticka, asphättemossa, lunglav, stuplav, grönpyrola och nattviol.

Skogsbäck med fiskar

En liten skogsbäck, Orslan sneddar genom reservatet och i den norra delen ligger Nastutjärn. Här finns både abborre, gädda och mört. På omgivande småmyrar blommar skvattram, rosling och hjortron.

Skogens fåglar trivs här

Har du tur kan du få syn på tjädern som spelar i tallskogen eller lavskrikan, som har sin södra utbredningsgräns här vid Närsberget. Den trivs i skogar med mycket lav på träden. En vårdag kanske du ser den tretåiga hackspetten fullt upptagen med att dricka sav från en granstam. Här finns också järpe, den minsta av skogshönsen, med sin karaktäristiska tunna vissling.

Närsberget beslutades 2003 men utökades 2017 och består nu av drygt 74 hektar.

Besöksinformation

Reservatet ligger cirka 5 km nordväst om Dala-Floda. Bortanför Mossel går det en väg upp mot Mosselbodarna, därefter är det skyltat mot Närsbergsvägen. Observera att vägen kan vara bommad under tjällossningstider.

Reservatet ligger på båda sidor vägen och det finns en parkeringsficka längsmed vägen inom reservatet. Här finns reservatsskylten. Härifrån går en vandringsled norrut upp till Nastutjärn där det finns en rastbänk. Vandringen upp till Nastutjärn är cirka 1,3 km enkel väg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd
  • plocka mossor, lavar och vedsvampar
  • köra motordrivet fordon i terrängen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2003/2017
Storlek: 74 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss