Gransjöberget

På Gransjöberget växer det mest gran - förstås! Skogen på den höga och delvis svårtillgängliga toppen blev kvar när stora delar av omgivande skogar avverkades. Besök en riktig naturskog och få samtidigt en fin utsikt från den 552 meter höga toppen.

Skog med stor variation

Den gamla granskogen i sluttningarna består av träd av olika åldrar och kondition. Granar med mer än 300 år på nacken förekommer och träd med toppbrott är mycket vanligt. Kanske på grund av vintrar med mycket snö? Men här finns inte enbart granar. Ett stort inslag av gamla rönnar finns, liksom de talldominerade partierna och stråken av myrar. I kombination med det fuktiga klimatet och sluttningar som är översilade av vatten, skapar det fina förutsättningar för en rik biologisk mångfald.

Variation leder till stor artrikedom

Tack vare träd av olika arter och åldrar, fuktiga stråk och torrare partier, så finns här en stor rikedom av lavar, mossor och kärlväxter. Här förekommer arter som långt broktagel, norsk näverlav, lunglav, gräddticka, doftskinn, vågig sidenmossa och spindelblomster. Det sista är en orkidé, som tillsammans med alla andra orkidéer i Sverige är fridlysta.

En vattendelare som heter duga!

Halva berget avvattnas via Svartälven till Vänern och vidare till Västerhavet och andra halvan via Granån och Västerdalälven till Östersjön. Så här kan två vattendroppar som faller intill varandra, skiljas åt och rinna ut på två ställen med nästan 50 mils avstånd!

En solig dag från ett högt berg med gles tallskog och utsikt över skogar och sjöar

På väg upp mot toppen av Gransjöberget kan man få så här fin utsikt: Samtliga foton på sidan: Anki Alfredéen, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedsvampar annat än marginellt för artbestämning,
  • leta insekter och andra djur genom att fläka bort bark,
  • elda annat än medhavd ved eller torra kvistar från levande träd eller marken,
  • köra motordrivet fordon,
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1999
Storlek: 109 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss