Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skallberget

Här breder plana hedar med barrskog ut sig, varvat med små åsar och svackor med sumpskog. Här trivs allsköns lavar, mossor och svampar.

Här får du vandra utan spänger

Denna skog har skyddats för den biologiska mångfaldens skull. Då området ligger långt från civilisationen har man valt att inte göra några anordningar för dig som besökare. Trots det kan det vara intressant att besöka denna artspäckade skog!

Bilderna i bildspelet är tagna i och i närheten av reservatet och vyn blickar även ut över angränsade marker som inte ingår i skyddet.

Mångfald av arter trivs här

I beslutet kan man hitta artlistan som visar upp denna mångfald. Bland mossorna har man hittat 4 sällsynta arter, bland svamparna 12, bland lavar 22 stycken! Vad sägs om de fantasieggande namnen vedtrappmossa, brunpudrad nållav och gammelgranskål?

Tidigare bränder syns på tallarnas bark

Skogen har uppkommit efter skogsbrand och plockhuggning under senare delen av 1800-talet. Mager tallskog är den vanligaste skogstypen, men små förekomster av barrblandskog och svackor med gransumpskog finns också. De äldsta träden är så mycket som mellan 250 och 300 år gamla. Många av dem har invallade brandljud. Ett brandljud är en skada i barken som träden försöker läka genom att det bildas en barkkant i form av en vall mot skadan. Det finns rikligt med brandstubbar och en hel del död ved, framförallt i de bördigare delarna. Detta ger goda framtidsförutsättningar för att de sällsynta arterna som finns här.

En storbladig grön lav, lunglav, på en trädstam i skogen.

Foto: Sebastian Kirppu, Länsstyrelsen Dalarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande mindre torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld. Undantaget gäller inte torrakor och tjärstubbar.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter)

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 84 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss