Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Isalanäset

Vy över ett stilla vatten där man på andra sidan ser en strandremsa som vetter mot sjön. Det finns lite öppna ängar, men mest skog.

Foto: Pär Karlsson, Falu kommun.

Isalanäset ligger vackert på en udde ut i Svärdsjön. Området har en variationsrik natur som är värd att upplevas på olika sätt. Här kan du vandra och rasta hunden, paddla förbi och göra strandhugg på sommaren och åka skidor tvärs över näset på vintern.

Vackert läge med vacker natur

Isalanäset har närboende länge nyttjat till vandring. Här har många redan njutit av den vackra och sjönära naturen. Här rastar man hunden, plockar bär eller stannar till och vilar under paddlingsturen. Ett stort flyttblock, som sedan länge är naturminnesmärkt, finns också längst ut på näset.

Artrik skog med liljekonvalj och gråspett

På denna skogsklädda halvö växer en lövrik barrnaturskog. Här finns gott om gamla, stora träd och döda liggande träd i olika stadier av nedbrytning. Det gillas av många arter så som lavar, mossor, svampar och insekter. Och insekterna äts av hackspettar och andra fåglar.

På andra delar av halvön tar lövskogen vid, ibland som rena bestånd av asp. Den växer på gammal åker- och ängsmark, som övergivits sedan länge. Blommorna som hittas här, tyder på näringsrika förhållanden - liljekonvalj, vårärt och ormbär är några av dem.

Kommunalt naturreservat

Det här är ett kommunalt naturreservat till skillnad från de flesta andra som är statliga och som då länsstyrelsen förvaltar. Om du vill veta mer om anläggningar och skötsel får du vända dig till kommunen. Länkar till kommunen samt reservatsskylten från området finns att hitta under "Mer information".

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

Utan kommunens tillstånd är det heller inte tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar, samla in ryggradslösa djur eller klättra i boträd. Det är tillåtet att plocka blommor, bär eller matsvamp för eget bruk.
  • elda på annan än anvisad plats under perioden 1 april - 1 november,
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2016 av Falu kommun
Storlek: 27 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Falu kommun

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kontaktcenter@falun.se

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss