Korvhäden

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Torrt och vått omvartannat finner du här. I tallskogen kan du hitta spår efter bränder och tallar som har flera hundra år på nacken - eller på stammen kanske man ska säga?

Från torrt till mycket blött

Från vägen ser det här reservatet mest ut att bestå av tallskog på torr och mager mark. Men ju längre västerut man tar sig i området, desto blötare blir det och inslag av andra trädslag blir fler. På sina håll växer tätare partier med gran och på något ställe även björk som förmodligen vuxit upp efter en brand.

Branden har härjat här

På några ställen kan man hitta tallar som är flera hundra år gamla. På vissa av träden syns spår efter bränder, så kallade brandljud. En del brända stubbar och torrakor finns här och var.

Döda träd gynnar hackspettar

I de fuktigare östra sluttningarna finns det insprängda myrar, små bäckstråk och partier med sumpskog. I områden med mer gran har en del av dessa trillat omkull och ligger ner som lågor. Rikedomen på gamla träd och döda, stående träd, så kallade torrakor, ger förutsättningar för många av skogens djur och växter som gynnas av att dessa finns. Till exempel har flera olika hackspettsarter, ugglor och lavskrika synts här. De solbelysta tallmiljöerna längs bäckar och myrholmar är rika insektsmiljöer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 98 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss