Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fenningberget

Ett vintrigt skogslandskap med granar

På Fenningberget hittar du ett stort väglöst vildmarksområde med höga naturskogsvärden, både på bergets platå liksom i de frodiga sluttningsskogarna.

Gamla granar i orörd skog

En frodig granskog växer här och här och var finns granar med en ålder på över 300 år. På höjderna är skogen lågvuxen, ofta med toppbrutna granar och lågvuxna björkar. På bergets sluttningar växer en kraftig granskog med en örtrik markvegetation på många ställen. Här återfinns naturmiljöer och arter som för sin existens är beroende av att alla former av skogliga åtgärder undviks. Här finns många olika trädarter i olika åldrar som länge har fått växa opåverkade av skogsbruk. Detta i kombination med vattnets påverkan har medfört en stor artrikedom bland kryptogamer (lavar, mossor, svampar och ormbunksväxter).

Bland örnar och björnar

Fågellivet är inte så märkvärdigt på höjdplatån, men här samsas fågelarter med såväl nordlig som sydlig utrbredning. I sluttningsskogarnas frodiga granskogar trivs tretåig hackspett som finns i flera par. Kungsörnen ses regelbundet när den letar föda i området. Av den högre faunan kan nämnas björnen vars ide har påträffats på berget. Växtlivet på platåns skogs-myrmosaik är sparsamt med tuvullskärr mellan granbevuxna höjder och talldominerade övergångar med ljungmattor.

Skoterspår till slogbod med vida vyer

En skoterled går över berget i syd-nordlig riktning. Den leder via ett av de två stickspåren till en slogbod vid Morsjön med fina vyer åt söder över omgivande landskaps lägre liggande skogsmyrmosaik. Det andra stickspåret leder till den lilla tjärnen Trollbotjärnen där fiske förekommer av inplanterade fiskar. Några övriga anläggningar för friluftsliv finns inte idag.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd, stubbar och buskar. Detta gäller både stående eller omkullfallna.
  • köra motordrivet fordon i terrängen. Detta gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att köra skoter på av Länsstyrelsen markerade skoterleder då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang,
  • cykla eller rida.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 744 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss