Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kringelfljot

Närbild på blå skylt med vit stjärna

I Kringelfljots naturreservat finner man många värdefulla gamla tallar som bär spår av tidens tand. Framförallt finns det spår av en naturkraft man sällan ser i svensk natur idag, nämligen brand.

I modern tid släcks de flesta skogsbränder omgående, varpå den naturliga branddynamiken som är en del av skogens kretslopp blir rubbat. Detta har påverkat många arter negativt. Med det i åtanke är en av skötselåtgärderna som är planerad för detta reservat bränningar i naturvårdssyfte.

Utöver gamla tallar finns här mycket död ved, något som också är allt för ovanligt i skogarna. I de södra delarna av reservatet finner man en fuktigare skog, med mer graninslag och mycket hänglavar. Sällsynta arter som hittats är bland annat rynkskinn, rosenticka, gränsticka och ullticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 74 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss