Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långön

Långön är den största ön i Ågsjön. Ön är helt obebyggd och enkel att ta sig i land på från båt eller från is. Här växer en nästan 200-årig skog där många sällsynta arter trivs. I juli 2019 genomförde länsstyrelsen en naturvårdsbränning på ön.

Här finns tall och gran, klibbal och lärk

Långön är med sina 13,5 ha den största ön i sjön. Ön är småkuperad med en blockrik terräng. Skogen på ön består av äldre tall-, gran- och barrblandskog. Spår efter skogsbrand finns på ön. Långöns skog skiljer sig från skogen på fastlandet genom att den har högre virkesvolym och större inslag av björk, asp och sälg samt längs stranden klibbal. Skogen är naturligt föryngrad förutom några (5-10st) planterade lärkträd. Skogen har en ålder uppemot 150-200 år.

Brand och huggningar har påverkat skogen

Juli 2019 naturvårdsbrändes ön och det ger en öppen tallskog med mycket död ved och kanske nya lövträd. Det här kommer att gynna många arter av hotade insekter och fåglar.

Brandstubbar vittnar om att området även tidigare har brunnit. Påverkan på skogen finns också i form av dimensionshuggning som gjordes under 1870-talet. Långön ligger nära Ågs bruk. Ågs bruk anlades år 1828 av Kopparbergs bergslag som hjälphytta till Svartnäs bruk. Trots närheten till bruket är spåren från avverkningar på Långön få.

Besöksinformation

Långön är en ö i Ågsjön och för att besöka den krävs egen båt. I Vintjärn kan du med bil köra söderut mot Ågsjön. Det finns en parkeringsficka med plats för cirka 3 bilar en bit norr om Knuts tjärn. Här finns en enkel iläggningplats för mindre båtar och från iläggningplatsen ser du Långön.

Vid parkeringen finns en reservatsskylt. Det finns även en reservatsskylt ute på Långön.

I övrigt finns inga anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 21 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss