Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kanaberget

Gammal artrik barrskog växer här på höga höjder. Härifrån är vyerna vackra. Ett besök till en av områdets alla småtjärnar är också trevligt. Slå dig ned - lyssna! Kanske får du då höra grönbenans joddlande, lite rullande läte?

Vatten till både Östersjön och Västerhavet​

Kanaberget ligger åtta kilometer öster om Fredriksberg, på hög höjd på det som en gång var den högsta kustlinjen efter istiden. Området avvattnas åt två håll, något som får lite märkliga konsekvenser. Den ena delens regnvatten hamnar nämligen i Kattegatt och den andra delen i Östersjön!

Gammal men klenvuxen skog

Skogen i reservatet är på grund av det höga läget luckig och mager. Träden är överlag väldigt gamla, de flesta är över 160 år. Trots den höga åldern kan de vara små och klenväxta. Detta kallas höglägesskog. Det är ovanligt att hitta stora sammanhängande skogar med så hög ålder, som det är här, inom den hårt brukade bergslagsregionen. Tallen växer på höjderna på hällmark, medan granen dominerar i svackor och lägre liggande terräng.

Rara arter på fuktiga stenar

I reservatet finns även en sprickdal vid namn Josafats dal som är rik på block och lodytor. Här finns sällsynta lavar och mossor som kräver hög luftfuktighet. De trivs bra i den skuggiga sprickdalen där sådana förhållanden råder. I dalens norra del finns en liten tjärn, Märrtjärnen.

Fina tjärnar och mossar med orrar

Inom reservatet finns flera småtjärnar; Rävtjärnen, Tallkottstjärnen, Märrtjärnen, Torptjärnen och på toppen av själva Kanaberget ligger Kanabergstjärnarna. Dessa är alla omgivna av små myrområden. I reservatets sydvästra del finns Orrleksmossen. Denna mosse är helt opåverkad av dikningar och den naturliga hydrologin är bevarad. Som namnet antyder kan man anta att det på våren bjuds på spelande orrar här.

Foto i bildspelet nedan: Fredrik Enoksson, Länsstyrelsen Dalarna

Utsikt från en höjd över ett skogslandskap

Härlig vy över skogslandskapet runt Kanaberget. Foto: Fredrik Enoksson, Länsstyrelsen Dalarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större (fler än 100 deltagare) organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2016
Storlek: 121 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss