Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vinäsgraven

En brant ravin med skog och en liten bäck. Flera träd ligger huller om buller.

Vinäsgraven är en 100 meter bred ravin i Mora flygsandfält. Till skillnad från flygsandfältet växer det lövträd på den fuktiga bottnen. Det går en strövstig från en parkering vid den övre vägen i Vinäs längs med ravinen.

Vinäsgraven är en ravin som är nedskuren i de stora fossila flygsandsfälten vid Mora. Ravinen har bildades under den senaste istiden, men också av bäcken som flyter fram i ravinens botten. Ravinen är cirka 3 kilometer lång och bredden varierar mellan 75 och 100 meter.

På ravinens botten är det blött och här trivs många olika lövträd. På de omgivande hedarna dominerar tallen.

Ravinens nedre del har förr använts som slåttermarker. Vinäsgraven mynnar ut i Siljan. I ravinen och på omgivande hedar finns ett flera stigar som som är fina att gå och springa på.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • framföra motordrivet fordon eller rida annat än på för motorfordonstrafik upplåten väg.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 1980
Storlek: 53 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss