Lilla Älgberget

Talltoppar

I denna lilla naturskog finns många intressanta arter. Området ligger i anslutning till naturreservatet Älgberget andra sidan länsgränsen.

Många döda träd och sällsynta lavar

Den västra sluttningen av Lilla älgberget är en brant hällmarksskog med många stenblock. Här finns många döda träd, antingen liggandes på marken som lågor, eller stående som torrakor. Många av dessa är asplågor. Ett mindre antal gammeltallar finns i brantens övre del.

I den östliga delen växer en drygt 150 årig granskog med inslag av tall, björk och asp.

Spår av avverkningar är få och från äldre tid. En yxhuggen gammal stubbe är helt genomkolad av en skogsbrand för kanske 150-200 år sen.

Här finns många sällsynta och ibland hotade lavarter. Till exempel brunpudrad nållav, läderlappslav och kortskaftad ärgspik.

Friluftsliv

Inga anläggningar finns i området i dagsläget. Parkering för ett par bilar är möjligt på skogsbilvägen närmast reservatet. Information om reservatet finns på en informationstavla vid vägen som passerar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon, gäller både barmark och snötäckt mark.

Det är inte heller tillåtet att utan tillstånd från Länsstyrelsen:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 5 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss