Stackharen

Utsikt över en buskbeklädd ö i höstfärger

Stackharen, eller "Stackar'n" som det uttalas i trakten, är en ö i Dalälven som bara går att nå med båt. Just därför är ön ganska ostörd och är en fristad för fågellivet.

Svår ö att ta sig fram på – men spännande!

Om du trots allt lyckas ta dig hit är det på öns norra udde som det är lättast att ta sig i land. Där finns lite torrare mark och en dunge granar. Resten av ön är svårpromenerad då marken består av stora tuvor.

Många ovanliga fåglar

Hovran är en av Dalarnas artrikaste fågelsjöar och har återkommande häckande fåglar. Till exempel gulärla, rosenfink, rörsångare, härmsångare, gräsand, skedand och årta. De tidigare öppna betesmarkerna håller på att växa igen. I slutet av 70-talet betades området med får.

Ombildning av reservatet

Stackharen bildades till en början som en fridlysning. Bestämmelserna från 1959 är omoderna och håller på att ses över. Då norra delen av Brunnaön, som ligger söder om Stackharen nu håller på att bli reservat, kommer även Stackharens naturreservat ses över. Gränserna kommer att justeras och föreskrifterna ändras.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fridlysningsföreskrifter:

Det är förbjudet att beträda ön under tiden 15 april–30 juni, om du inte har tillstånd från Länsstyrelsen. Om du får tillstånd, ska endast den väg användas, som finns i rågången mellan skifteslagen.

Vidare ska endast båtlänningen i samma vägs nordände användas under tid då besöksförbud råder. Förbudet gäller inte för markägare, som vill se till eller bruka sin egendom.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1959
Storlek: 43 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss