Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vaverön

Blått stilla vatten med en ö långt borta i horisonten

Reservatet består av Vaverön och en omgivande bård av vatten. Området har skyddats både för naturvärdenas och friluftslivets skull.

100-årig tallskog

En drygt 100-årig tallskog växer på ön. Där finns även enstaka granar och lövträd. Längs stränderna löper ett band med gråal, viden, rönn och pors. På marken växer det mest ris (lingon, blåbär, kråkbär, ljung) och mossor.

Rösen från järnåldern

Stränderna runt ön är steniga och botten runtom ön består av grus och sand. På ön finns också två samlingar av stenrösen som antagligen har sitt ursprung från järnåldern. Rösena är noterade i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister för Leksands socken. Tvärs över och runt ön löper ett antal stigar.

Ta båten till ön och övernatta

Vaverön är mycket betydelsefull för det båtburna friluftslivet i Siljan och det finns en väl skyddad gästhamn på öns sydsida. Från land tar man sig enkelt ut till ön med en av de två roddbåtarna som finns för transporter till och från ön. Det bjuds även goda möjligheter att övernatta på ön, dels finns bokningsbara stugor och dels en alltid öppen eldpallkoja. Ön har genom sina fina naturvärden, det fantastiska läget och sin lättillgänglighet mycket stora värden för friluftslivet.

Markanvändning förr och nu

Vaverön har antagligen varit betydelsefull för sjöfarare under lång tid, och fortfarande söker båtfolket skydd undan nordvästliga vindar i hamnen. Lämningar från järnåldern talar om att ön nyttjats av människor sedan lång tid tillbaka. Ön har också fungerat som betesmark för får och killingar. Senast på 1800-talet fraktade Hjortnäs- och Sunnanängsbönder över djuren i kyrkbåtar så de fick ströva fritt och beta på ön. Idag nyttjas ön för friluftsliv i olika former.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark och vegetation,
  • störa djurlivet,
  • elda på annat än för ändamålet iordningställda platser,
  • köra motordrivet fordon på land.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Fakta

Bildades: 2004 av Leksands kommun
Storlek: 21 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Leksand

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@leksand.se

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss