Floj

Här kan du vandra i en gles och vacker tallskog. Svärtade träd är tecken på bränder som härjat här - vilket är bra för alla växter och djur som gynnas av skogsbrand. Besök även den vackra fäboden Floj strax utanför området.

Tuffa förhållanden för tåliga tallar

I Flojs naturreservat beläget några mil utanför Älvdalen finner man en mager, lågvuxen och starkt brandpräglad tallskog som hyser klena, men mycket gamla träd. Många brandhärjade stubbar och torrakor gör detta till en skyddsvärd miljö, då brandhärjade miljöer är något som blir allt ovanligare i svensk natur. Idag släcks de naturliga bränderna för det mesta omgående, vilket missgynnar arter som under miljoner av år har anpassat sig till att det då och då brinner i skogen. Därför är ett av länsstyrelsens mål med Flojs naturreservat att delar av arealen ska brännas i naturvårdssyfte. I reservatet finner man även en betydande andel skyddsvärd våtmark.

Värdefulla arter som hittats i området är dvärgbägarlav, skovellav och violettgrå tagellav.

Fäbod med höga värden

Området ligger i nära anslutning till fäboden Floj, varifrån det utgår en markerad led genom reservatet. Floj finns med i Länsstyrelsen Dalarnas ängs- och betesmarksinventering från 1993 där området bland annat beskrivs så här: "Fäboden äger en ödslig skönhet av stora mått."

Samtliga foton: Per Gustavsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vida myrar

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 181 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss